Kard. Czerny v Dakare: Spravodlivé rozdelenie vody predíde budúcim konfliktom

TK KBS, RV, jb; rp | 23. 03. 2022 09:14Dakar 23. marca (RV) Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na dnešný 22. marec, sa v senegalskom Dakare koná 9. medzinárodné fórum o zdrojoch vody ako dôležitom faktore pre mier a rozvoj. Na stretnutie zaslal pápež František svoje posolstvo, ktoré v Dakare odovzdal kardinál Michael Czerny, prefekt ad interim Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.Voda je drahocenný zdroj pre život ľudí a všetkých živých druhov, preto je potrebné ju spravodlivo rozdeľovať a podporovať prístup k nej, najmä v krajinách, ktoré sú postihnuté jej nedostatkom. Voda je čoraz menej dostupná aj v tých častiach sveta, kde jej bol kedysi dostatok, a preto hrozí, že prístup k jej zdrojom sa v budúcnosti môže stať dôvodom nových konfliktov. Práve o tom sa hovorí v Dakare, kde sa počas tohto týždňa koná 9. medzinárodné fórum na tému „Zabezpečenie vodou pre mier a rozvoj“ (Water security for peace and development).Medzinárodné spoločenstvo, vlády, občianska spoločnosť a organizácie musia pracovať na tom, aby sa voda nestala dôvodom nových konfliktov, hovorí kardinál Michael Czerny v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News:Aký význam má toto fórum z hľadiska podpory mieru a rozvoja vo svete?„Myslím si, že nás všetkých veľmi znepokojuje mier v dnešnom svete kvôli vojne na Ukrajine. Preto je zaujímavé zamerať sa na túto konferenciu, ktorej cieľom je mier a rozvoj, zatiaľ čo prebieha vojna, ktorú treba okamžite zastaviť. Je však potrebné predvídať ďalšie pripravované vojny, napríklad konflikty o vodu. Musíme sa usilovať o zabezpečenie vody, ktorá je zásadne dôležitým zdrojom pre rozvoj a je nevyhnutná pre mier, ako nás učil sv. Pavol VI.“Svetový deň vody upozorňuje na 2 miliardy ľudí, ktorí nemajú prístup k čistej vode. Ako Cirkev prispieva k zlepšeniu životných podmienok takého veľkého počtu ľudí?„Cirkev to robí viacerými spôsobmi. Existujú tisíce projektov Cirkvi, Charity, katolíckych organizácií, ktoré pracujú v tejto oblasti, takže neexistuje jediná odpoveď, ale mnoho spoločného úsilia, ale je dôležité začať od daného územia.“V dokumente Aqua fons vitae Cirkev zdôrazňuje právo každého na vodu. Aká je úloha vlád a politiky, aby sa zabezpečilo, že nikto nezostane pozadu?„Práca, analýzy, projekty, dokonca aj zdroje sú v rukách občanov a občianskych organizácií. Úlohou vlády je koordinovať a zabezpečovať ich realizáciu, a to je nevyhnutné, nečakajme, že všetky tieto problémy vyrieši vláda, každý z nás môže prispieť. Veľmi dúfam, že sa vlády naučia zamerať na tieto potreby, aby uľahčili príspevok všetkých členov spoločnosti a neprenechali riešenie týchto problémov niekoľkým, pretože hrozí riziko, že upadnú do neefektívnosti a korupcie.“Na niektorých miestach je voda zdrojom napätia, niekedy dokonca násilia.  Aké sú návrhy na zvládnutie týchto konfliktných situácií?„Pápež František nám o tom hovorí v Laudato si' i vo Fratelli tutti, že jediným spoľahlivým spôsobom riešenia konfliktov je dialóg. Musíme nájsť odvahu viesť dialóg, pretože je to najúčinnejší, ale aj najťažší prostriedok. Sme v Senegale a to nás núti myslieť na Sahel, toto obrovské územie, ktoré potrebuje vodu, ale podmienky na zabezpečenie vody v tejto obrovskej púšti vyplývajú z politických riešení. Podporujeme riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu a rešpektovania medzinárodného práva, aby púšť mohla prekvitať, ako nám to prisľúbil Ježiš a proroci.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024