Pápež František prijal predsedu vlády SR Eduarda Hegera

TK KBS, RV, jb; rp | 14. 03. 2022 15:10Vatikán 14. marca (RV) V pondelok 14. marca prijal pápež František na audiencii predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera spolu s manželkou a sprievodom. Po osobnom rozhovore s pápežom a vzájomnej výmene darov slovenský predseda vlády absolvoval stretnutie s kardinálom Pietrom Parolinom a Mons. Paulom Richardom Gallagherom v priestoroch Štátneho sekretariátu.Pápež František prijal predsedu vlády Eduarda Hegera o 9.50 v Sále bibliotéky Apoštolského paláca. Súčasťou audiencie, ktorá trvala 30 minút, bolo okrem súkromného rozhovoru s pápežom aj predstavenie delegácie a výmena darov. Slovenský hosť priniesol Svätému Otcovi vežový zvon s vyobrazenými postavami sv. Cyrila a Metoda a slovami „Statoční nositelia posolstva“ na jeho obrube. Zvon nesie nápis „Zo srdca Európy, Slovenska“ a dátum návštevy u pápeža.Darom Svätého Otca bol bronzový odliatok jeho obľúbeného zobrazenia Madony, s Ježiškom zostupujúcim z jej rúk na zem. Ikonické zobrazenie označované po grécky „Synkatabasis“ umelecky vyjadruje tajomstvo lásky Boha zostupujúceho medzi ľudí, keď sa v Ježišovi Kristovi sám stal človekom.Ďalšími darmi pápeža boli výtlačky Dokumentu o univerzálnom bratstve z roku 2019, Pápežského posolstva k Svetovému dňu pokoja 2022 a dokumentov Učiteľského úradu Cirkvi.Pápežov dar: Synkatabasis - Rebrík Panny MárieBronzový basreliéf s gréckym názvom Synkatabasis alebo „Rebrík Panny Márie“ (Madonna della Scala) predstavuje Božiu Matku s jej Synom. Mária sedí a drží svoje ruky ako schodíky, po ktorých Boží Syn zostupuje na svet, aby plnil Otcovu vôľu, ktorou je vykúpenie ľudstva.Bronzový artefakt je zasadený do symbolického tvaru knihy, ktorá pre kresťanov predstavuje Písmo, Božie slovo. Symbolická kniha je z dreva, materiálu, ktorý dáva pôvod papieru, stránkam a samotnej knihe. Na obale, vyrobenom z drevenej intarzie, je zobrazená Bazilika sv. Petra s odkazom na Berniniho kolonádu.Basreliéfový odliatok je vyhotovený technikou strateného vosku v Ateliéri duchovného umenia centra Aletti (Atelier d'Arte spirituale) v Ríme, ktorý vedie jezuitský umelec páter Marko Rupnik SJ.Stretnutie s predstaviteľmi vatikánskej diplomacieO priebehu stretnutia na Štátnom sekretariáte, ktoré nasledovalo bezprostredne po audiencii u pápeža, informuje komuniké Tlačového strediska Svätej stolice:„Svätý Otec František dnes prijal na audiencii Jeho Excelenciu pána Eduarda Hegera, predsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý sa následne stretol s Jeho Eminenciou pánom kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom, sprevádzaným Jeho Excelenciou Mons. Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi.Počas srdečných rozhovorov na Štátnom sekretariáte, po pripomenutí si apoštolskej cesty na Slovensko v septembri minulého roka, bola vyjadrená spokojnosť s dobrými bilaterálnymi vzťahmi a s úlohou Cirkvi v spoločnosti.Ďalej sa v rozhovoroch hlbšie venovali vojne na Ukrajine a jej vplyvu na regionálnej a medzinárodnej úrovni, pričom osobitnú pozornosť venovali humanitárnej situácii a prijímaniu vojnových utečencov.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024