V Bratislave oslávili 20. výročie posviacky Kostola sv. Františka z Assisi

TK KBS, lbo; ml | 10. 03. 2022 11:37Bratislava 10. marca (TK KBS) V stredu 9. marca 2022 farnosť sv. Michala Archanjela v Bratislave oslávila 20. výročie posviacky farského Kostola sv. Františka z Assisi. Slávnosti predsedal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Zúčastnilo sa na nej aj vedenie mestskej časti starostka Dana Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník, miestni bratia minoriti a hojní počet veriacich.Na slávenie výročia prijali pozvanie mnohé osoby, ktoré sa pred vyše dvadsiatimi rokmi, s veľkým úsilím,  postarali o to, aby mestská časť Karlova Ves mala nový kostol. Medzi nimi bol prítomný prvý minoritský farár v Karlovej Vsi páter Marek Tokarczyk a vtedajší starosta Bystrík Hollý.Vo svojom príhovore biskup Haľko, zdôrazňujúc dvadsať ročnú prítomnosť Kostola sv. Františka  v Karlovej Vsi, okrem iného povedal: „Chrám je vyjadrením vitality spoločenstva, už to, že sa postaví a že  je tu 20 rokov. Dvadsať rokov ste tu aj vy, ako piliere tohto chrámu. Lebo nie sme tu ako indivíduá, jeden na druhého pozeráme, jeden druhého vnímame. Architektúra tohto chrámu je premyslená tak, aby ešte viac umocňovala zážitok zo spoločenstva zjednoteného okolo Ježiša živého, prítomného, účinného, milosrdného a láskavého. Toto všetko nás učí, aby sme jeden na druhého mysleli.“

Farnosť svätého Michala Archanjela v Bratislave Karlovej Vsi bola zverená do správy minoritom v roku 1996. V roku 1999 dvadsiateho štvrtého septembra arcibiskup Ján Sokol posvätil pozemok pre nový kostol a pastoračné centrum. O necelé tri roky 9. marca 2002 otec arcibiskup,  za prítomnosti apoštolského nuncia Mons. J. H. Nowackého, posvätil nový Kostol sv. Františka z Assisi.TK KBS informoval P. Lucián Bogucki OFMConv.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024