O čom píše teologický  mesačník Duchovný pastier v marci 2022?

TK KBS, dd; ml | 09. 03. 2022 10:58Bratislava 9. marca (TK KBS) O čom píše teologický  mesačník Duchovný pastier v marci 2022? Prinášame jeho anotáciu, ktorú spracoval šéfredaktor Duchovného pastiera Daniel Dian. -Marcové číslo nášho periodika ponúka čitateľovi v Roku rodiny príspevok Mons. Cyrila Vasiľa, arcibiskupa – eparchiálneho košického biskupa a Richarda Kucharčíka s názvom Rok rodiny Amoris laetitia. Hneď v úvode príspevku nachádzame, čo je cieľom tohto roka: „Cieľom tohto Roka rodiny je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach“.V rubrike VÝROČIA Daniel Dian a Jozef  Krištof pripomínajú život a dielo vzácnej osobnosti našich dejín  Jozefa Karola Viktorina. V roku 100. výročia voľby Pia XI. približujú encykliky tohto pápeža proti diktatúram, ktoré poznačili svet v dvadsiatom storočí, a sú aktuálne na štúdium aj teraz, keď je znovu rozpútaná vojna na Ukrajine, kde môžeme vidieť jej korene v stále žijúcom podhubí komunistickej diktatúry. Všetky tri encykliky boli vydané v marci 1937:  Mit brennender Sorge (14.3.1937), Divini Redemptoris (19.3.1937), Nos es muy conocida (28.2.1937).Juraj Bernaciak SCJ nám vyzdvihuje osobnosť tohto pápeža Pia XI. a jeho diela v článku Spoločenské učenie Pia XI. – druhá časť, v rubrike SOCIÁLNA  NÁUKA CIRKVI V DUCHOVNOM PASTIEROVI. V tej istej rubrike rozvíja Daniel Dian krátku odvolávku na rubriku VÝROČIA, že „26. marca 1967 pápež sv. Pavol VI. podpísal encykliku Populorum progresio – o rozvoji národov, najmä tretieho sveta“ článkom Neprávom zabúdaná encyklika svätca (Pavol VI. Populorum progressio) – prvá časť.V spomínanej rubrike si malým medailón pripomíname významnú osobnosť cirkevného života na Slovensku prvého dekana Slovenskej rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte  Emila Funczika.V rubrike LITURGIKA si čitateľ môže prečítať veľmi zaujímavý príspevok profesora dogmatiky na RK CMBF UK v Bratislave Jozefa Krupu  Návrhy na upresnenie teologickej terminológie v slovenčine. Druhý diel - prvá časť. Článok môže byť významným podnetom najmä pre Liturgickú komisiu Konferencie biskupov Slovenska.Samozrejme v čísle nechýba ani pravidelná rubrika DUCHOVNÝ ŽIVOT, v ktorej sa Dominik Pavol, CM. zamýšľa v súvislosti so slávnosťou Zvestovania Pána, nielen nad touto dejinnou udalosťou, ale aj nad tým, že „Sviatok Zvestovania a inkarnácia Božieho Syna majú pre nás praktický dôsledok. Tak ako Panna Mária poskytla Ježišovi to, čo poskytujú ženy – matky svojmu potomstvu, aj my sme pozvaní v duchovnom rozmere ponúknuť to Kristovi“.Už v tretej časti článku Nitriansky diecézny biskup Mons. ThDr. JUDr. Ján Pásztor (1912 – 1988) v rubrike MEDAILÓN sa Roman Gerši venuje odhaľovaniu pravdy o tomto biskupovi. V rubrike HOMÍLIE nachádzame homílie od Druhej pôstnej nedele „C“ až po Palmovú (Kvetnú) nedeľu čiže Nedeľu utrpenia Pána „C“. Na obálke nášho periodika je recenzia knihy Martina Bošanského: Vitae Canonicorum Nitriensium.                                            TK KBS informoval Daniel Dian
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024