Na KU študuje vyše 300 študentov z Ukrajiny, univerzita im už pomáha

TK KBS, ku, ml; pz | 08. 03. 2022 14:25Ružomberok 8. marca (TK KBS) Solidaritu a podporu ukrajinským študentom vyjadrila Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku. V meste študuje 313 vysokoškolákov z Ukrajiny.Fakultní koordinátori v týchto dňoch zabezpečujú komunikáciu s ukrajinskými študentmi KU, mapujú ich potreby súvisiace s ubytovaním najbližších rodinných príslušníkov, ako aj ich potreby v sociálnej, finančnej alebo študijnej oblasti. Zároveň im pomáhajú so zabezpečením individuálneho poradenstva.„Naša podpora a pomoc bude v prípade potreby zameraná na všetkých študentov a zamestnancov, ktorých vojnový konflikt dostal do náročnej životnej situácie bez ohľadu na národnosť. Budeme komunikovať s partnerskými univerzitami a akademickými inštitúciami na Ukrajine o možnostiach adresnej pomoci a o posilnení spolupráce,“ píše univerzita.Vedenie univerzity zriadilo koordinačný výbor, ktorý sa venujú téme pomoci ukrajinským študentom. V súčasnosti univerzita využila všetky svoje dostupné kapacitné možnosti, ktoré ponúkla ako pomoc pri ubytovaní najbližších rodinných príslušníkov študentov v našich študentských domovoch KU (na zabezpečenie núdzového ubytovania odídencov z Ukrajiny).Uvažuje tiež o konkrétnych formách sociálnej a materiálnej pomoci najmä v podobe odpustenia poplatkov za ubytovanie, za nadštandardnú dĺžku štúdia a v podobe mimoriadneho sociálneho štipendia v sociálne odôvodnených prípadoch. Vyzýva tiež k solidarite, aby sa jej podpora dostala adresne tým, ktorí ju objektívne najviac potrebujú.„Budeme sa usilovať hľadať kontakty na podnikateľský sektor a zabezpečiť pre ukrajinských študentov možnosť práce alebo brigád popri štúdiu. Budeme tiež v prípade požiadaviek vyhľadávať pracovné príležitosti aj pre blízkych  rodinných príslušníkov ukrajinských študentov,“ uvádza KU. Jednou z konkrétnych foriem pomoci bola zbierka potravín v obci Martinček.K dispozícii je aj transparentný účet, poradenská a psychologická pomoc, duchovné poradenstvo a podpora pri štúdiu. KU sa zároveň bude snažiť o zjednodušenie podmienok prijímania na štúdium pre uchádzačov z vojnou postihnutých oblastí, aj pri problémoch s preukazovaním predchádzajúceho vzdelania. Dodáva, že zároveň presadzuje nulovú toleranciu neznášanlivosti.Zdroj: Katolícka univerzita v Ružomberku
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024