Arcidiecézny synodálny tím debatoval o zodpovednosti za našu misiu

TK KBS, jfa, ml; pz | 08. 03. 2022 13:38Košice 8. marca (TK KBS) Zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu bolo hlavnou témou zatiaľ posledného stretnutia Arcidiecézneho synodálneho tímu v Košiciach.Členovia tímu pár dní pred stretnutím dostávajú od diecézneho synodálneho koordinátora Petra Sýkoru tri úvahy na danú tému. Tentoraz prvé zamyslenie odpovedalo na otázku čo je potrebné, aby sme pochopili misiu ako našu spoločnú zodpovednosť. Druhé zamyslenie vystríhalo pred skutočnosťou, ak sa ohlasovateľ vyčlení mimo spoločenstva alebo sa stáva centrom a nie nástrojom ohlasovania.Tretie  zamyslenie upozornilo, že aj pre nás laikov sa ohlasovanie evanjelia stáva povinnosťou. „Mohlo by sa zdať, že ohlasovanie evanjelia je oblasťou pre vysvätených v Cirkvi a my laici do tejto oblasti nespadáme. Lenže krstom, my laici, preberáme na seba trojaké poslanie: prorocké, kráľovské a kňazské. Teda nielen vysvätení služobníci Cirkvi majú povinnosť ohlasovať radostnú zvesť, ale aj my všetci pokrstení,“ uvádza zamyslenie.V diskusii odznelo, že sviatosť kňazstva a sviatosť manželstva je sviatosť služby spoločenstvu. Možno si to manželia niekedy neuvedomujú, uviedli diskutujúci. Pred časom boli kňazi v nemocniciach, teraz  dobrovoľníci na slovensko-ukrajinskej hranici, z toho možno usúdiť, že okrem „hlavnej a homogénnej misii, ktorú prežívajú zasvätení, je potrebné aby dokázali odpovedať na výzvy, ktoré prichádzajú v reálnom živote. Zaznel aj apel na zmenu niektorých foriem prípravy kňazov, čiže v seminári , ale aj  „v aplikácii pastoračných skúseností na pomoc pri rozlišovaní.“ Stáva sa, že na rozličné aktivity a výlety veriaci z farnosti radi prídu, ale ak pozývame čítať Bibliu alebo spoločne sa modliť, to už je ťažšie. Je treba hľadať stále nové  povzbudenia a nápady, uviedli diskutujúci.Diecézny koordinátor Peter Sýkora upozornil na úskalia, ktoré sa prejavujú pri vzájomnej spolupráci vo farnostiach ak kňaz príliš málo umožňuje zapájať sa laikom do farského života v spoločenstve. Najbližšie stretnutie Arcidiecézneho synodálneho tímu  bude online 17. marca.TK KBS informoval Jaroslav Fabian
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023