Arcibiskup Babjak sa modlil za obete vojny a za mier na Ukrajine

TK KBS, ISPA; pz | 02. 03. 2022 09:38Prešov 2. marca (TK KBS) V prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávil v utorok 1. marca vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita svätú liturgiu s úmyslom za pokoj a mier na Ukrajine. Spolu s ním koncelebrovali viacerí kňazi z archieparchiálnej kúrie.V homílii sa veriacim prihovoril protosynkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík. Veriacim pripomenul, myšlienku Svätého Otca Františka, ktorý pri ohlásení celosvetového dňa modlitby a pôstu za mier na Ukrajine povedal aj tieto slová: „Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božími zbraňami, modlitbou a pôstom.“ Ďalej kazateľ pokračoval a upriamil pozornosť na nedozierne následky vojny, ktorej výsledkom je množstvo nevinných obetí, rozdelenia rodín, majetkových škôd a ľudí bez domova. Týmto vojnovým utečencom na hraničných priechodoch pomáhajú a dobrovoľnícky sa angažujú aj veriaci a duchovenstvo našej Gréckokatolíckej cirkvi a charity. „Drahí bratia a sestry v predvečer dňa modlitby a pôstu za pokoj a mier na Ukrajine nám Boh dáva práve toto veľkopôstne obdobie, aby odpoveďou nás veriacich za hriechy ľudstva bolo pokánie. Pokánie, ktoré sa vie najdokonalejšie prejaviť v modlitbe, pôste a milosrdnej službe trpiacim ľuďom,“ povedal v homílii Petrík. Na záver svätej liturgie sa arcibiskup Ján Babjak SJ pomodlil panychídu – modlitbu za duše všetkých zosnulých, ktorí padli za obeť tejto nezmyselnej vojny na Ukrajine.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024