Arcidiecézny synodálny tím v Košiciach ponúka ďalšiu - štvrtú tému

TK KBS, jfa, ml; pz | 21. 02. 2022 14:30Foto: Jaroslav Fabian

Košice 21. februára (TK KBS) Na Arcibiskupskom úrade v Košiciach sa konalo piate stretnutie Arcidiecézneho synodálneho tímu. Otvoril ho diecézny koordinátor Peter Sýkora. Modlitbové stretnutie ponúklo štvrtú synodálnu tému s názvom Slávenie, ktoré prináša pre Cirkev veľa radosti a dynamiky.Diecézny koordinátor po úvodnej modlitbe začal meditáciu, v ktorej zdôraznil, že „Boh nás pozýva na hostinu a dopraje nám, aby sme sa pri Eucharistii nadchli, pretože slávnostné chvíle sú pre nás časom nadšenia aj pre oslavu Boha v nebi.“ Spomenul príbeh o zlatej svadbe, počas ktorej oslávenci ukazujú svojím deťom a vnúčatám a hosťom fotografie z prežitých osláv, slávností a výletov i dovoleniek a všetci prítomní oslávencom opakovane zdôrazňujú aký mali nádherný život. Otec sa zamyslel, a povedal: „Fotografie svedčia o krásnych a slávnostných chvíľach, ale oveľa dôležitejšie boli pre nás bežné a všedné chvíle doma, ktoré vytvárali mosty medzi týmito fotografiami.“Na miestnej úrovni boli diecéznym kňazom a synodálnym spoločenstvám, ktorých je v Košickej arcidiecéze nateraz päťdesiat, rozposlané tri zamyslenia na tému Slávenie.V prvom zamyslení (Ž 92)  nám „žalmista ukazuje, že slávenie pochádza od Boha a vracia sa k nemu . Je to volanie a odpoveď srdca a sú chvíle, keď nie je vidieť dôvod na oslavu, ani na cestu do spoločenstva. Ale práve vtedy prebieha proces dozrievania a vrastania do tajomstva. Kto prináša Bohu svoju každodennosť, nachádza posilu a ľahkosť života.“ Druhé a tretie zamyslenie vychádza z Matúšovho evanjelia (Mt 22,1-14) o pozvaní na kráľovskú svadbu. „Ak sa rozhodneme prijať pozvanie, dávajme si pozor, aby sme nezabudli na správne šaty. Nebuďme neúctiví voči Bohu, ako hosť z podobenstva, ktorý neprišiel v svadobnom rúchu. Možno tomu neprikladáme veľký význam, no prísť na hostinu dôstojne oblečený je vyznaním úcty voči hostiteľovi. Boh nám ponúka rúcho hodné hostiny, tzn. ponúka nám možnosť zmieriť sa s ním a prijať živého Boha v eucharistii dôstojne. Rúcho ako Boží dar teda symbolizuje silu odpustenia, a tiež posilu v živote. Prijímať živého Boha v Eucharistii je milosťou a zároveň pomocou na našej životnej ceste.“Po zamysleniach nasledovalo zdieľanie prítomných cez spoločnú modlitbu a reflektujúci dialóg o skúsenostiach ako slávenie ďalej rozvíjať. Slávenie má byť odrazom spoločenstva, sláveniu nemá chýbať kreativita, často rezonovala dôležitosť príprav na slávenie, že slávenie tvoria tri stoly, stôl Božieho slova, stôl Chleba a agapé či o spôsoboch slávenia aj mimo liturgie, ktoré možno nájsť napr. v UPC.Synodálny koordinátor Peter Sýkora na ABÚ v Košiciach referoval ako sa synoda rozvíja na celoslovenskej úrovni a pridal informácie z národného tímu. „V našej arcidiecéze sa kňazi na februárových  stretnutiach venujú synodálnej  téme  o prejavení názoru, kde rezonovala skutočnosť ako kňazi komunikujú s veriacimi, ako počúvajú ich názor a mnohí v pokore priznávali, že nie sme celkom otvorení  na prijímanie názoru iných ľudí.“V závere stretnutia pozval prítomných na Medzinárodnú konferenciu o synodalite 10. marca, ktorú spoluorganizuje Teologická fakulta v Košiciach. „Keď si pozriete pápežské dokumenty, o koncile či synode, tak tam sa nikdy nepoužíva výraz, že ideme robiť synodu, ale že ideme sláviť synodu. Takže, všetko čo prežívame na synodálnej ceste, je slávenie Cirkvi, kde sa má ukázať naša slávnostnosť a vďačnosť,“ povzbudil na záver prítomných diecézny koordinátor Peter Sýkora. TK KBS informoval Jaroslav Fabian
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022