Oslávime 30. svetový deň chorých, pripomenú si aj slovenskí biskupi

TK KBS, ml; pz | 09. 02. 2022 10:31Bratislava 9. februára (TK KBS) Katolícka cirkev bude v piatok sláviť liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej. V tento deň cirkev zároveň oslávi 30. svetový deň chorých, ktorý ustanovil v roku 1992 svätý Ján Pavol II. Pripomína, že sú medzi nami ľudia, ktorí chorí a trpia. V tento (a nielen tento) deň môžeme aktívne vyjadriť solidaritu s nimi. Aktívne si ho pripomínajú každoročne aj biskupi.Predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský bude pri tejto príležitosti sláviť v piatok 11. februára 2022 o 18:30 svätú omšu v Kostole Milosrdných bratov na Námestí SNP v Bratislave. Bude naživo prenášaná na sociálnej sieti Bratislavskej arcidiecézy. Osobitný list napísal pri tejto príležitosti košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.V Trnave sa pripravuje slávenie Svetového dňa chorých práva na dnešný deň, 9. februára 2022. O 16:00 h bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sláviť svätú omšu v Kaplnke povýšenia Svätého kríža Fakultnej nemocnice Trnava, pri ktorej sa stretne s chorými a personálom nemocnice (za dodržania predpísaných hygienických opatrení).Svetový deň chorých si pripomenú aj v Nitrianskej diecéze v rámci svätých omší 11. februára 2022 v jednotlivých farnostiach či nemocničných kaplnkách. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude osobne sláviť svätú omšu v nemocničnej kaplnke v Trenčíne a pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo v nemocničnej kaplnke vo Fakultnej nemocnici v Nitre.V ďalších diecézach centrálne slávenia s biskupmi nechystajú. Biskupi budú však pamätať na chorých aj pri súkromných sláveniach. Rožňavský biskup Mons. Stolárik bude napríklad za chorých, zvlášť za chorých postihnutých ochorením Covid 19, obetovať svätú omšu a v modlitbe chorým vyprosovať silu a zdravie.K Svetovému dňu chorých každoročne zverejňuje svoje posolstvo aj Svätý Otec. Tentoraz je na tému „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36) Stojme pri trpiacich, kráčajme cestou lásky. Jeho slovenskú verziu prináša na internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska. K dispozícii je aj v pdf verzii a pre elektronické čítačky.„Drahí bratia a sestry, pred tridsiatimi rokmi sv. Ján Pavol II. zaviedol slávenie svetového dňa chorých, aby zvýšil citlivosť Božieho ľudu, katolíckych zdravotných inštitúcií a občianskej spoločnosti voči chorým a tým, ktorí sa o nich starajú. Sme vďační Pánovi za cestu, ktorú sme odvtedy prešli v partikulárnych cirkvách celého sveta.Urobili sa mnohé kroky, no ešte ostáva prejsť dlhú cestu, aby sa potrebnej zdravotnej starostlivosti dostalo všetkým chorým, aj na tých najchudobnejších miestach a v situáciách sociálneho vylúčenia. Potrebujú tiež pastoračné sprevádzanie, aby mohli čas choroby prežívať v spojení s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Kristom.Tridsiaty svetový deň chorých – ktorého slávenie sa v dôsledku pandémie nemôže zavŕšiť v peruánskom meste Arequipa, ale bude v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne – nám môže pomôcť väčšmi sa priblížiť chorým a slúžiť im a ich príbuzným,“ píše v posolstve Svätý Otec František.Svetový deň chorých Cirkev slávi 11. februára – v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024