V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa konala obliečka tretiakov

TK KBS, tu, ml; pz | 31. 01. 2022 11:59Nitra 31. januára (TK KBS) V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa 28. januára 2022 uskutočnila liturgická slávnosť, v rámci ktorej si bohoslovci študujúci v treťom ročníku po prvýkrát obliekli klerický odev v podobe reverendy. Pri svätej omši za účasti bohoslovcov a predstavených seminára im reverendy požehnal pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo.Pri tzv. „obliečke“ bohoslovci znovu potvrdzujú svoj súhlas úplne sa darovať Kristovi a jeho Cirkvi. Cirkev oblieka bohoslovcom reverendu, čo z významu slova znamená úctyhodnosť. Podobne je to aj pri krste, keď na znak krstnej milosti danej Bohom, Cirkev oblieka pokrstenému biele rúcho. Taktiež na znak Božej milosti vyplývajúcej z posvätného rádu diakonátu a presbyterátu, Cirkev oblieka svätencovi dalmatiku alebo ornát.Matka don Bosca, ctihodná Margita povedala svojmu synovi pred jeho obliečkou a vstupom do seminára, aby pamätal na to, že „Nie šaty robia človeka, ale čnosti.“ Taktiež mu odporúčala, aby sa na tejto ceste celý odovzdal Panne Márii a povedala mu, že ak by mal pochybnosti o svojom povolaní, nech nezneuctí toto rúcho, ale ho radšej vyzlečie, ak by mal raz ako kňaz zanedbávať svoje povinnosti.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023