Aj katolíci v Rusku sa spoločne modlili za mier v susednej Ukrajine

TK KBS, ekai, ml; pz | 28. 01. 2022 14:45Rusko 28. januára (E-kai) Katolíci v Rusku sa v stredu tiež spoločne modlili za mier na Ukrajine. Arcibiskup Paolo Pezzi v liste napísanom v mene ruských katolíckych biskupov a ako predseda Konferencie biskupov požiadal všetkých pastierov, veriacich a rehoľné komunity v krajine, aby "brali vážne" výzvu pápeža Františka modliť sa za mier na Ukrajine.V niektorých farnostiach bola eucharistická adorácia, v iných modlitba ruženca. „Poprosili sme aj tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť na spoločných modlitbách, aby sa k nim pripojili v čo najväčšom počte v rovnakom čase, v rodine a kdekoľvek sa nachádzajú,“ povedal metropolita Moskovskej arcidiecézy a dodal, že pokoj je také dôležité dobro, že sa zaň modlíme každý deň.„Je však pravda, že v určitých osobitných chvíľach, ako je tá, ktorú prežívame, sa od nás žiada, aby sme zintenzívnili svoju modlitbu a prosili o obrátenie sŕdc pre väčšie dobro mieru a dialógu. Z tohto dôvodu prosíme najmä Ducha Svätého, aby nás sprevádzal na tejto ceste,“ uviedol hierarcha.Arcibiskup Pezzi, ktorý hovoril o tom, ako sa v Moskve prežíva atmosféra napätia na rusko-ukrajinskej hranici a v diplomatických rokovaniach, povedal:„Prežívame túto chvíľu s určitou úzkosťou, s chvením, s obavami, ale ako spoločenstvo veriacich aj s ochotou zveriť sa Bohu, pretože vieme, že on môže všetko, aj zlo, aj hrozbu vojny, premeniť na väčšie dobro. Samozrejme, že obavy pretrvávajú, pretože v tejto chvíli naozaj nevieme, čo sa môže stať.“Arcibiskup Pezzi pripomenul výzvu pápeža Františka z minulej nedele „všetkým ľuďom dobrej vôle, aby každá činnosť a politická iniciatíva slúžila ľudskému bratstvu, a nie partikulárnym záujmom“.„Myslím si, že k slovám, ktoré už Svätý Otec povedal, sa už nedajú pridať žiadne ďalšie. Teraz musíme zopakovať jeho výzvu k modlitbe. Teraz už nie je čas na slová, ale na skutky. A aby sa mohli realizovať smerom k pokoju, musia byť podporené modlitbou. Modlitba je prvou skutočnosťou, už teraz je to zmena“, povedal predseda Ruskej biskupskej konferencie. (Zdroj: E-kai)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023