Svätá stolica varuje pred trendmi popierania holokaustu a revizionizmu

TK KBS, RV, ml; pz | 28. 01. 2022 13:01Vatikán 28. januára (RV) Pri príležitosti 77. výročia oslobodenia vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau stály pozorovateľ Svätej stolice pri OBSE varuje pred nebezpečnými deformáciami vrátane popierania holokaustu a revizionizmu, ktoré hrozia skresliť význam historickej pamäte.V prejave na Stálej rade Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu P. Janusz Urbańczyk podporil dialóg ako nástroj boja proti predsudkom a varoval pred nebezpečenstvom „deformácií vrátane popierania holokaustu a revizionizmu“, ktoré „skresľujú význam pripomínania si tejto strašnej udalosti“ a vytvárajú priestor pre hrozbu antisemitizmu v Európe a inde.Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OBSE vo svojom prejave uviedol, že pripomínanie si týchto odporných udalostí zahŕňa dva prvky:Najskôr si pripomíname oslobodenie vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau spojencami 27. januára 1945.Po druhé, zamyslenie sa nad neľudským a mechanickým prenasledovaním a vyhladzovaním Židov nemeckým nacistickým režimom, ktoré vyústilo do šoa. Spáchané hrozné činy sú najdramatickejšou pripomienkou nebezpečenstva, ktoré predstavuje nerešpektovanie prirodzenej ľudskej dôstojnosti, a vyzývajú k spoločnému záväzku povedať: „Už nikdy viac!“Pripomenul výzvu pápeža Františka v predvečer Dňa pamiatky obetí holokaustu, v ktorej vyzval pedagógov a mladých ľudí, aby si "pripomenuli túto tragickú historickú udalosť, aby sme mohli budovať budúcnosť, v ktorej ľudská dôstojnosť už nikdy nebude pošliapavaná rasistickými ideológiami".„Tvárou v tvár dnešnému antisemitizmu môže dialóg slúžiť ako mocný nástroj boja proti predsudkom a podpory uznania ľudskej dôstojnosti,“ povedal.Dialóg a pamäťP. Urbańczyk vysvetlil, že dialóg podporuje stretnutia a vytvára príležitosti na spoznávanie judaizmu, „čím prekonáva predsudky a uznáva veľmi úzke väzby medzi všetkými členmi ľudstva“.Tieto väzby, pokračoval, ktoré boli po stáročia bohužiaľ prehliadané, „nás dnes vyzývajú, aby sme sa priamo a osobne zapojili do budovania prostredia mieru a úcty pre všetkých“.Z tohto pohľadu, povedal, spomienkové podujatie „umožňuje pamäti zohrávať dôležitú úlohu v procese formovania budúcnosti, v ktorej sa už nikdy nebude môcť opakovať nevýslovná nespravodlivosť šoa".Dôležitosť úprimného spomínania sa tak stáva obzvlášť zrejmou s pribúdajúcim časom.Nebezpečenstvo popierania holokaustuP. Urbańczyk sa potom zamyslel nad nebezpečnými súčasnými tendenciami prekrúcať históriu - vrátane popierania holokaustu - a dezinformáciami - najmä v sociálnych médiách - ktoré majú "škodlivý vplyv na jednotlivcov a inštitúcie"."Toto skresľovanie umožňuje, aby hrozba antisemitizmu číhala v Európe a inde," povedal a vyzval prítomných, aby sa usilovali o zachovanie skutočnej pamäti o holokauste.„Ako zdôraznil pápež František: túto nevýslovnú krutosť si treba pripomínať a odsúdiť, aby zostala živou spomienkou a nikdy sa neopakovala,“ dodal.P. Janusz Urbańczyk na záver potvrdil jednoznačný postoj Svätej stolice voči starým a novým formám antisemitizmu a vyjadril nádej, že toto výročie bude „podnetom na podporu ľudskej dôstojnosti a na odpor voči akýmkoľvek dezinformáciám, ktoré by túto dôstojnosť popierali“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024