Výzva COMECE za pokoj pre Ukrajinu a európsky kontinent

TK KBS, RV, zk, jb; rp | 27. 01. 2022 06:36Vatikán 27. januára (RV) Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) prostredníctvom vyhlásenia jej predsedu kardinála Hollericha sformulovala svoje obavy nad nárastom napätia okolo Ukrajiny a vyjadrila solidaritu s jej obyvateľmi. Vyzvala krajiny neriešiť vec „demonštrovaním sily a posilňovaním dynamiky zbrojenia, ale hľadaním tvorivých spôsobov vyjednávania a angažovanosti založenej na hodnotách“.Vo vyhlásení, ktoré podpísal predseda COMECE kard. Jean-Claude Hollerich čítame: „Eskalujúca rétorika a činy, ktorých sme v súčasnosti svedkami, ohrozujú nielen obyvateľov Ukrajiny, ale aj mier na celom európskom kontinente i širšie. Prípadná vojenská invázia a následný násilný konflikt by priniesli nielen strašné ľudské utrpenie a smrť, ale zničili by aj úspechy niekoľkých generácií pri budovaní mieru a stability v Európe na mnoho nasledujúcich rokov.“COMECE cituje poľských a ukrajinských biskupov: „Poučení skúsenosťou predošlých generácií apelujeme na vládnucich predstaviteľov, aby sa zdržali nepriateľských akcií“, keďže „vojna je vždy porážkou ľudstva“. Svoju výzvu formuluje COMECE v nadväznosti na pápeža Františka:„V súzvuku s výzvou pápeža Františka COMECE vyzýva všetky strany, aby odložili bokom stranícke záujmy a podporovali kroky vedúce k deeskalácii a budovaniu dôvery, a zároveň sa usilovali o mierové a udržateľné riešenie krízy, založené na pravdivom dialógu a zakorenené v medzinárodnom práve.Naliehavo žiadame medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie, aby obnovilo svoj záväzok k mieru a aktívne prispelo k týmto snahám o dialóg, a to nie demonštrovaním sily a posilňovaním dynamiky zbrojenia, ale hľadaním tvorivých spôsobov vyjednávania a angažovanosti založenej na hodnotách.Vítame nedávne oznámenie Európskej komisie, že ponúkne nový balík finančnej pomoci vo výške 1,2 miliardy EUR pre Ukrajinu a vyzývame na jeho urýchlené prijatie a implementáciu na úžitok pre ľudí na Ukrajine.“Modlitba za pokoj pre Ukrajinu a európsky kontinentVo svojom vyhlásení vydanom 26. januára, v deň, na ktorý pápež pozval veriacich k modlitbe za pokoj, Komisia biskupských konferencií Európskej únie pozýva veriacich pridať sa k modlitbe za pokoj na Ukrajine a v Európe prostredníctvom nasledujúcej modlitby:Všemohúci Bože, ty žehnáš svoj ľud pokojom. Nech tvoj pokoj, darovaný v Kristovi, prinesie upokojenie do napätí, ktoré ohrozujú bezpečnosť na Ukrajine a na európskom kontinente. Nech namiesto múrov rozdelenia a konfrontácie môžu zapustiť korene a rásť semienka dobrej vôle, vzájomného rešpektu a ľudského bratstva.Prosíme ťa, daruj múdrosť všetkým stranám a tým, ktorí nesú zodpovednosť v medzinárodnom spoločenstve, aby sa snažili ukončiť pretrvávajúce napätia osvojením si cesty zmierenia a pokoja prostredníctvom dialógu a konštruktívnej spolupráce.Spolu s Máriou, Matkou pokoja ťa, Pane, prosíme: prebuď svoj ľud, aby sa usiloval o cestu mieru, pamätajúc na Ježišove slová: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Amen. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024