Ordinariát ozbrojených síl vydal monografiu o vojenských duchovných

TK KBS, ord, thu, ml; pz | 26. 01. 2022 11:31Foto: Screenshot

Bratislava 26. januára (TK KBS) „Katolícki vojenskí duchovní na východnom a talianskom fronte v rokoch 1941 - 1945“ je názov knižnej monografie, ktorú vydal Ordinariát ozbrojených a ozbrojených zborov SR. Jej autorom je vojenský dekan na Akadémii ozbrojených síl Tomáš Huďa.Vo svojom niekoľkoročnom výskume, ktorý predchádzal spracovaniu tejto monografie, sa autor zameral na pohnuté osudy katolíckych vojenských duchovných, ktorí spolu so slovenskými vojakmi bezprostredne zažívali nebezpečenstvá 2. svetovej vojny priamo v operačnom priestore v ZSSR a v Taliansku.Bratislava, monografia, vojenski, duchovni, titulkaPôsobenie katolíckych vojenských duchovných na frontových líniách malo svoj nezastupiteľný význam. Po tom, ako sa Slovenská armáda zoskupená najprv v Rýchlej skupine a neskôr v Rýchlej a Zaisťovacej divízii zúčastnila ťaženia proti ZSSR a neskôr bola zoskupená v Technickej brigáde v Taliansku, bola konfrontovaná s hrôzami vojny a jej následkami.Tu svojím pôsobením na slovenského vojaka, ale (proti vyslovenému zákazu) aj na miestne obyvateľstvo pomáhala duchovná služba zmierňovať vzniknuté veľké morálne škody. Ich aktivity však siahali oveľa ďalej. Katolícki kňazi v uniformách poskytovali na východnom fronte neoceniteľné služby tiež Svätej Stolici tým, že ich prostredníctvom sa do Ríma dostávali relevantné informácie o náboženskom, cirkevnom a politickom živote v ZSSR.„Veľkú vďaku treba vysloviť prof. Emílii Hrabovec a ThDr. Petrovi Slepčanovi, PhD., ktorí svojimi postrehmi doplnili túto monografiu o ďalšie vedecké poznatky a archívne materiály. Netreba zabudnúť ani na Mgr. Juraja Vontorčíka, ktorý publikáciu graficky upravil a na PaedDr. Martinu Petríkovú, PhD., ktorá bola editorkou publikácie. Ďakujeme aj Tlačiarni M+P, s.r.o. v Turanoch, ktorá sa postarala o kvalitnú tlač,“ píše na stránke ordinariátu autor knihy Tomáš Huďa.Zdroj: Ordinariát OS a OZ SR Tomáš Huďa SchP
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022