Uplynie 120 rokov od narodenia akademického maliara Tekela, OFM

TK KBS, bch, ml; pz | 24. 01. 2022 10:48Bratislava 24. januára (TK KBS) Tento týždeň si pripomenieme vzácne jubileum. Uplynie 120 rokov od narodenia akademického maliara, pátra Teodora Jozefa Tekela, OFM. Narodil sa 26. januára 1902 v Prešove – Ľuboticiach, zomrel 14. júla 1975 v Trnave. Prinášame spomienku na majstra Tekela. Spracoval ju Bohumil Chmelík.V mladosti vstúpil do Rehole menších bratov - františkánov. Gymnaziálne a teologické štúdia v Baji a v Gyöngyösi. V roku 1924 bol vysvätený za kňaza, od roku 1930 študoval na pražskej Akadémii výtvarných umení u profesora Maxa Švabinského na oddelení figurálneho maliarstva. V jeho rozsiahlej pozostalosti nachádzame kresby, maľby, sochy, básne i meditačné texty. Výtvarná pozostalosť je uložená v Galérii Jána Koniarka  a písomná v Okresnom archíve v Trnave.Od roku 1924 pôsobil ako kňaz, - kazateľ a katechéta, v kláštoroch v Bardejove, Hlohovci, Nových Zámkoch, Nitre, Fiľakove. V období 1939–43 bol profesor kreslenia na františkánskom gymnáziu v Malackách. V nasledujúcich rokoch bol postupne v pastorácii v Malackách, Bratislave, Hlohovci. Počas  Barbarskej noci, zo 14. na 15. apríla 1950,  bol násilne odvlečený do internačného tábora rehoľníkov  v Hronskom Beňadiku a Belušských Slatinách. Po prepustení našiel skromné, ale pokojné a  tvorivé prostredie v Trnave.V čase svojho pôsobenia v Malackách sa stýkal s významnými slovenskými výtvarníkmi a počas trnavského obdobia navštevoval ateliér sochára Jána Koniarka. Okrem účasti na kolektívnych výstavách doma a zahraničí, samostatné výstavy sa konali v 1968, 1990, 1991 a 2002. Prínos akademického maliara Teodora Tekela je pre slovenskú výtvarnú tvorbu hlavne v oblasti kresby a pastelu. Svojím neopakovateľným rukopisom na malých intímnych formátoch zobrazoval svet svojich obľúbených, nevyčerpateľných tém. Bez opakovania sa striedajú náboženské námety, zvestovanie, narodenie, madony, rodiny, úteky, bičovanie, ukrižovanie, pieta, vzkriesenie.Básnickými víziami sú aj žánrové obrázky z mestského a dedinského prostredia. Tekelove pastely sú jeho najznámejšou tvorbou, treba ich chápať ako poetické útvary s dôrazom na lyrický a meditatívny obsah. S vojnovým besom sa po roku 1941vyrovnal cyklom pastelov „Válka“ a rovnako aktuálne  reagoval na vpád vojsk do Československa. Dielo P. Teodora Tekela, hoci širšej verejnosti menej známe, má trvalé miesto v dejinách slovenského výtvarného umenia. Páter Teodor svojim životom naplnil odkaz svätého Františka, chudobou, duchovnou čistotou a využitím daných Božích darov. Život a dielo P. Teodora Tekela, OFM, súborne približuje monografia Alena Piatrová Teodor Tekel (Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2003).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024