Týždeň modlitieb za jednotu – príležitosť ku kontemplácii a k akcii

TK KBS, egu, ml; pz | 24. 01. 2022 10:20Bratislava 24. januára (TK KBS) Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov ponúka príležitosť ku kontemplácii a k akcii. Tak ho vníma Eva Guldanová, predsedníčka Ekumenického výboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a asistentka generálneho tajomníka Ekumenickej rady cirkví na Slovensku, ktorá mala tento rok na starosti preklad ekumenických materiálov k Týždňu. Prinášame s ňou rozhovor.- Ako ste sa dostali k tomu, že ste boli zodpovedná za preklad ekumenických materiálov, ktoré využívame v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov?Materiály pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prekladám od roku 2013 pravidelne každý druhý rok. Na Slovensku máme dohodnutý systém príprav slovenskej verzie materiálov, ktorý čiastočne reflektuje, ako je zodpovednosť za materiály rozdelená na medzinárodnej úrovni.- Viete to konkrétne priblížiť?Na medzinárodnej úrovni materiály v ich konečnej podobe pripravujú Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Na Slovensku je zodpovednosť za prípravu rozdelená medzi Ekumenickú radu cirkví v SR a Katolícku cirkev. Každý rok sa striedame v tom, ktorá strana pripravuje preklad materiálov.Jeden rok pripravuje preklad niekto z Katolíckej cirkvi a jeden rok niekto, koho vyberie a poverí Ekumenická rada cirkví v SR. Okrem toho po preklade text prečítajú a prípadne navrhnú úpravy dvaja teologickí lektori, opäť po jednom z Katolíckej cirkvi a z ERC v SR.- Čo to pre vás znamená?Prekladať materiály pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je pre mňa vždy hlboko duchovná aktivita, takmer ako také duchovné cvičenia. Keď čítam pripravené texty – ekumenickú bohoslužbu, zamyslenia na 8 dní, a ďalšie časti – a formulujem ich v našej vlastnej reči, rozmýšľam, ako to, čo napísali kresťania niekde inde na svete, čo najpresnejšie, ale zároveň pekne, niekedy až takmer poeticky vyjadriť v slovenčine. Osobne prežívam to, čo prekladám, a ako hľadám slová, zároveň mám možnosť nad textami kontemplovať.  Hlboko to ma obohacuje.- Ako vnímate tohtoročné texty?Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Svetová rada cirkví vždy poveria nejakú miestnu ekumenickú skupinu v niektorej krajine alebo regióne a tá pripraví koncept materiálov, ktorý potom medzinárodná skupina na svojom stretnutí prejde a upraví do konečnej podoby. Na rok 2005 sme takýto materiál pripravovali u nás na Slovensku. Celému svetu sme vtedy ponúkli modlitby, zamyslenia a ďalšie materiály na tému „Kristus, jediný základ Cirkvi (Prvý list Korinťanom 3,1-23)“.Tento rok to boli kresťania z Blízkeho východu, územia, kde sa narodil a žil Ten, ktorý je centrom našej viery – Pán Ježiš Kristus. Zároveň je to územie dlhodobo veľmi ťažko skúšané, ktoré potrebuje naše modlitby, a ak je to možné aj humanitárnu pomoc. Napriek ich nesmierne ťažkej situácii, v kontexte obrovského devastujúceho výbuchu v libanonskom Bejrúte, dlhej a zničujúcej vojny v Sýrii, a zložitej konfliktnej situácii vo Svätej Zemi, a v podstate nemožnosti cestovať a stretnúť sa, nám všetkým dali kresťania z Blízkeho východu dar týchto krásnych a hlbokých duchovných materiálov. Ich svedectvo je veľmi silné, lebo ich viera aj uprostred tragédií je pevná a žiari ako tá hviezda na východe, ktorá sa zjavila mudrcom, a ktorá je hlavnou témou tohtoročných textov. Je to viera, ktorá prešla skúškami a je vyčistená ako pretavené zlato. Je preto pre kresťanov na celom svete skutočným pokladom. Aj pre mňa osobne, a verím, že to tak môže byť pre všetkých nás na Slovensku, je silnou inšpiráciou a príkladom.Vlastne by to, že materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov sú tento rok z tak ťažko skúšaného kúta sveta, mohlo byť príležitosťou napríklad aj pre nás kresťanov na Slovensku, z vďaky za tieto tohtoročné materiály sa spojiť a spoločne usporiadať nejakú charitatívnu iniciatívu cielenú pre kresťanov na Blízkom východe, ktorú by sme im mohli poskytnúť práve cez ekumenickú Radu cirkví Blízkeho východu, ktorá navrhla koncept materiálov. Tak by bol tento Týždeň modlitieb pre nás podnetom vyjadriť našu spoločnú kresťanskú vieru popri modlitbách aj skutkami milosrdenstva. To je niečo, k čomu kresťanov na Slovensku pozval počas svojej návštevy v našej krajine aj pápež František, keď sa stretol so zástupcami cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví. Pripomenul nám dva duchovné dary a pozval nás, aby sme ich spolu žili – kontemplácia a akcia lásky v prospech núdznych. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je vynikajúcou príležitosťou, aby sme ich oba, spoločne, praktizovali.Veľmi sa preto teším, že sa takáto príležitosť naskytla. Iniciatívy sa chopil Ekumenický výbor ECAV a pozýva všetkých kresťanov bez rozdielu vierovyznania pridať sa k zbierke pre kresťanov z Blízkeho východu, ktorú organizuje v kontexte Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.- Môžeme teda povedať, že texty nám ukazujú, aby sme neprehliadali príbeh viery kresťanov z Blízkeho východu?Pre mňa ako prekladateľku materiálov je skutočnosť, že materiály vždy pochádzajú z inej časti sveta a reflektujú prežívanie viery tamojších kresťanov, ich radosti a zápasy a ich ekumenickú situáciu, mimoriadne obohacujúcou a zaujímavou v tom, že vždy sa dozviem nejaký nový príbeh úsilia o jednotu kresťanov vo svete. Materiály k Týždňu modlitieb každý rok obsahujú okrem poriadku ekumenickej bohoslužby, biblických zamyslení na 8 dní oktávy modlitieb, aj opis ekumenickej situácie na území, na ktorom žijú kresťania, ktorí materiál pripravili. Táto časť týchto materiálov, ktorá je obyčajne prehliadaná, je vlastne rovnako cenná ako predchádzajúce dve. Je totiž nielen informáciou o histórii danej komunity kresťanov, ich súčasnej situácii a ich ekumenických úsiliach – je to vždy aj svedectvo viery, ktoré prispieva k budovaniu mojej viery, a zároveň je to text, ktorý ponúka mnohé podnety pre moje modlitby za ich situáciu, a to ako prosby, tak i vďaky.  Verím, že kresťania na Slovensku budú hlboko duchovne obohatení pri využívaní týchto materiálov počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov i po celý rok 2022.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024