Združenie katolíckeho apoštolátu si pripomenulo sv. Vincenta Pallottiho

TK KBS, bja, ml; pz | 24. 01. 2022 09:59Smižany 24. januára (TK KBS) V Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa konala slávnosť zakladateľa Združenia katolíckeho apoštolátu (ZKA) sv. Vincenta Pallottiho v deň výročia jeho smrti - narodenia sa pre Nebo. Kňazi pallotíni, sestry pallotínky a laici - členovia ZKA a sympatizanti združenia sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši, zároveň prebiehal formačný deň ZKA.V programe zaznela prednáška Pátra Petra Kluberta, SAC s témou O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia, ktorá vychádzala z Apoštolského listu pápeža Jána Pavla ll. Salvifici doloris. V homílii sa kazateľ prihovoril veriacim so zamyslením nad témou Epifánie a neustálej túžby hľadať Kráľa Ježiša aj v našich každodenných okamihoch života.Počas slávnosti si prítomní členovia ZKA obnovili svoj akt apoštolského angažovania.V príhovore sa prihovoril aj predseda Národnej koordinačnej rady ZKA Tomáš Rusňák, ktorý predniesol organizačné pokyny na ďalšie obdobie ZKA, pozbudil prítomných v modlitbe za nastávajúce Generálne zhormaždenie ZKA, ktoré bude v máji 2022 v Ríme. Taktiež pripomenul aktuálnu účasť združenia ZKA na Synode o synodalite a zdôraznil potrebu modlitby aj na tento úmysel.„Spoločný program bolo možné sledovať aj online; čo využili najmä členovia ZKA, ktorí sa stretnutia nemohli zúčastniť osobne a aspoň takto nadiaľku sa pripojili k spoločenstvu veriacich v ZKA sláviacich túto slávnosť a akt apoštolského angažovania si obnovili vo svojich domácnostiach,“ informovala Barbora Jarinová.Združenie katolíckeho apoštolátu je verejným spoločenstvom veriacich s pápežským právom schváleným Pápežskou radou pre laikov.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024