Ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu v Nitre

TK KBS, tu; ml | 22. 01. 2022 18:45Nitra 22. januára (TK KBS) V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 20. januára 2022 v evanjelickom Kostole Svätého Ducha v Nitre uskutočnila slávnostná ekumenická bohoslužba. Bohoslužbu za účasti veriacich z nitrianskych farností a cirkevných zborov viedli nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo a biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Hroboň.Spolu s nimi sa do modlitieb zapojili aj miestny evanjelický zborový farár Ivan Boženík, farár farnosti Nitra – Zobor Milan Polák, zborový farár Reformovanej  cirkvi v Nitre Tamás Ficzere a kapláni Ordinariátu OS a OZ SR pôsobiaci v Nitre. Bohoslužba sa niesla v duchu témy tohtoročnej iniciatívy, ktorá bola zameraná na úryvok z Evanjelia podľa Matúša (2, 2): „Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť“.Po liturgických čítaniach, spevoch žalmov, kázni diakona Tomáša Pružinca a modlitbách duchovných a veriacich – ktoré mimoriadne odzneli aj v pôvodnom aramejskom a arabskom jazyku vďaka kresťanským emigrantom z Iraku, ktorí našli svoj domov v Nitre, sa prítomným prihovorili aj obaja prítomní biskupi.Mons. Peter Beňo sa obrátil na veriacich s myšlienkami vyjadrujúcimi povinnosť kresťanov upriamovať pozornosť ľudí na Ježiša Krista, ako ju upriamila hviezda mudrcom od východu, ktorí sa mu prišli pokloniť. Ako povedal:Nitra, ekumenicka bohosluzba, biskup, Beno„Mnohí ľudia chcú byť dnes hviezdami v rôznych oblastiach života. My buďme hviezdami viery, nádeje a lásky, hviezdami spolupatričnosti, srdečnosti, milosrdenstva, aby sme modernému človekovi dnešnej doby pomohli objaviť Ježiša ako Emanuela, ako Boha, ktorý je s nami, ktorému záleží na každom jednom z nás, ako toho, ktorý každého z nás sprevádza a chce viesť. Nech nám k tomu aj On sám pomáha, aby sme aj takýmto spôsobom skutočne vydávali o Ňom svedectvo dnešnému modernému svetu.“ Na záver ekumenickej pobožnosti udelili duchovní prítomným spoločne požehnanie. Tradičné ekumenické agapé sa pre pandemické opatrenia v tomto roku žiaľ nemohlo uskutočniť, ale účastníci podujatia sa pred  kostolom Svätého Ducha spoločne stretli aspoň pri vzájomných rozhovoroch  a ešte stále aktuálnych prianiach do nového roka.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024