Diecézny časopis v Žiline oslavuje desať rokov svojej existencie

TK KBS, dva; ml | 21. 01. 2022 20:25Žilina 21. januára (TK KBS) Diecézny časopis v Žiline oslavuje desať rokov svojej existencie. Pripomenuli si to vo štvrtok 20. januára počas bohoslužby slova v Diecéznom centre v Žiline.Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis poukázal na odkaz Svätého Otca Františka, ktorý nám odovzdal počas jeho pastoračnej návštevy našej krajiny: aby sme tvorivo pristupovali k posolstvu svätých bratov zo Solúna a vytvárali tak akoby novú abecedu viery zrozumiteľnú ľuďom našich čias. Preto má periodikum podtitul duchovno-spoločenský časopis pre celú rodinu.Šéfredaktor Zdeno Pupík poďakoval všetkým prítomným za dlhoročnú spoluprácu a predložil úvahu o úlohe katolíckeho média, ktorého súčasťou má byť provokovanie myslenia a život s Cirkvou.Mesačník Naša Žilinská diecéza vznikol ako prvý diecézny časopis na Slovensku v roku 2012. Jeho vydavateľ Inštitút Communio, n.o. počas 10 rokov existencie periodika emitoval okolo 700 tisíc výtlačkov. Tlačená verzia je distribuovaná v kostoloch Žilinskej diecézy a elektronická prostredníctvom elektronického obchodu.TK KBS informoval Dušan Václav
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024