Sv. Irenejovi bol dekrétom priznaný titul Učiteľ jednoty

TK KBS, RV, zk, jb; rp | 21. 01. 2022 15:25Vatikán 21. januára (RV) Pápež František v piatok 21. januára vydal dekrét, ktorým vyhlásil sv. Ireneja z Lyonu za učiteľa Cirkvi s titulom Doctor unitatis – Učiteľ jednoty. Urobil tak symbolicky počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Meno Irenej znamená „mierny“, „pokojný“ a poukazuje na úlohu mierotvorcu.V dekréte, ktorého text publikovalo vatikánske tlačové stredisko, Svätý Otec píše:„Sv. Irenej z Lyonu, ktorý prišiel z Východu, vykonával svoju biskupskú službu na Západe: bol duchovným a teologickým mostom medzi východnými a západnými kresťanmi. Jeho meno Irenej vyjadruje ten pokoj, ktorý pochádza od Pána a ktorý zmieruje, znovuzačleňuje do jednoty.Z týchto dôvodov, po získaní stanoviska Kongregácie pre kauzy svätých, ho vyhlasujem za učiteľa Cirkvi s titulom Doctor unitatis.Nech náuka tak veľkého učiteľa čoraz viac povzbudzuje kráčanie všetkých učeníkov Pána smerom k plnej jednote.“Pripomeňme, že svoj zámer vyhlásiť sv. Ireneja za učiteľa Cirkvi oznámil pápež František už 7. októbra minulého roku pri audiencii Zmiešanej pravoslávno-katolíckej pracovnej skupiny, ktorej patrónom je práve sv. Irenej. Samotný dekrét podpísal Svätý Otec deň po obdržaní oficiálneho návrhu Kongregácie pre kauzy svätých udeliť svätcovi spomínaný titul.Sv. Irenej sa stal v poradí 37. učiteľom Cirkvi. Mučeník z prelomu druhého a tretieho storočia (zomrel v roku 202) pochádzal zo Smyrny v Malej Ázii, dnešnom Turecku a bol žiakom sv. Polykarpa ktorý počul evanjeliové ohlasovanie ešte priamo od apoštola Jána.Ako biskup však pôsobil v galskom Lugdune, dnešnom Lyone vo Francúzsku. Bránil učenie Cirkvi proti bludu gnosticizmu. V päťzväzkovom spise Proti bludom, napísanom v gréčtine a známom najmä pod latinským titulom Adversus haereses, hovorí i o jednote Cirkvi.Meno Irenej, po grécky Εἰρηναῖος (Eirénaios), po latinsky Irenaeus, znamená „mierny“, „pokojný“ a poukazuje na úlohu mierotvorcu.Pápež Benedikt XVI. v rámci svojho cyklu o cirkevných otcoch venoval katechézu sv. Irenejovi pri generálnej audiencii 23. marca 2007. Ako uviedol, svätec si zaslúži aj titul autora najstaršieho katechizmu kresťanskej náuky, a to vďaka jeho spisu Rozprava o apoštolskom ohlasovaní.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023