Pápež stavebným podnikateľom: Konkurencia, nie túžba vylúčiť súpera

TK KBS, RV, zk; rp | 20. 01. 2022 14:58Vatikán 20. januára (RV) „Súťaživosť musí byť motiváciou k čoraz lepším výsledkom, nie túžbou po dominancii a vylúčení. Preto je nevyhnutná transparentnosť rozhodovacích procesov a ekonomických rozhodnutí“, ktorá“ umožňuje zabrániť nekalej konkurencii“. Tieto slová adresoval pápež František členom talianskeho Národného združenia stavebných podnikov (Associazione Nazionale Costruttori Edili), ktorých prijal vo štvrtok 20. januára pri príležitosti nedávneho 75.výročia vzniku združenia.Svätý Otec stavebným podnikateľom pripomenul, že Ježiš pri svojom hlásaní používal aj metaforu budovania domu. Uviedol príklad z Lukášovho evanjelia: «Kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa človeku, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený» (6,47-48).„Podľa Ježišovho kázania je veriaci človek ten, kto sa nielen navonok javí ako kresťan, ale kto sa ako kresťan aj skutočne správa. A práve táto „operatívna dôslednosť“ mu umožňuje budovať seba samého nielen v bežných životných obdobiach, ale zostať takým aj v ťažkých chvíľach. Znamená to tiež, že viera nás neuchráni od nečasov, avšak v spojení s dobrými skutkami nás posilňuje a robí nás schopnými odolávať im.“Odborníkom v oblasti stavebníctva pápež ponúkol kresťanskú interpretáciu hodnôt, ktoré inšpirujú ich združenie. Sú nimi: súťaživosť a transparentnosť, ďalej zodpovednosť a udržateľnosť a napokon etika, legálnosť a bezpečnosť.Prvou dvojicou hodnôt je konkurencieschopnosť a transparentnosť. Súťaživosť má byť motiváciou k zlepšeniu, nie však túžbou po dominancii a vylúčení súperov, prízvukuje pápež:„Samotná súťaživosť nestačí. V utilitárnej logike trhu nás môže tlačiť k súpereniu až po odstránenie toho druhého. Je to klamlivé, že nad druhým môžeme zvíťaziť alebo že porážka druhého by mala ísť na účet ekonomického rozvoja. Ak sa tak stane, naruší to sociálnu štruktúru dôvery, ktorá umožňuje správne fungovanie samotného trhu.Konkurencia musí byť stimulom k čoraz lepším výsledkom, nie túžbou po dominancii a vylúčení. Preto je nevyhnutná transparentnosť rozhodovacích procesov a ekonomických rozhodnutí. ...Umožňuje to vyhnúť sa nekalej konkurencii, ktorá v hospodárskej a pracovnej oblasti často znamená stratu pracovných miest, podporovanie nelegálnej alebo nedostatočne platenej práce. Inak by to vyústilo do podpory foriem korupcie, ktoré profitujú v kalných vodách nezákonnosti a nespravodlivosti. A toto nie je správna cesta, je to chorobné, nie je to v poriadku.“Ďalšími hodnotami pre stavebníkov, na ktoré poukázal pápež, sú zodpovednosť a udržateľnosť. Súvisia najmä s výberom vhodných materiálov, aby zaručili bezpečnosť a zároveň aby neboli na úkor životného prostredia a umožnili obnovu ekosystémov. Udržateľnosť má dočinenia i s krásou miest a s kvalitou vzťahov, pripomenul pápež. Zdôraznil, že pri urbanistickom plánovaní sa má brať do úvahy pohľad obyvateľov. Svätý Otec v tejto súvislosti citoval zo svojej encykliky Laudato si´ (č. 150):«Projektanti budov, štvrtí, verejných priestorov a miest vzhľadom na prepojenie medzi obytným priestorom a správaním ľudí potrebujú poznatky rozličných disciplín, ktoré umožňujú pochopiť procesy, symboliku a správanie osôb. Nestačí skúmať krásu projektu, pretože ešte väčšiu cenu má iný typ krásy, totiž kvalita života osôb, ich harmónia so životným prostredím, stretnutia a vzájomná pomoc. Aj preto je veľmi dôležité, aby názory miestnych obyvateľov prispievali k analýze urbanistického plánovania».Etika, legálnosť a bezpečnosť sú poslednou skupinou hodnôt, ktoré pápež pripomenul zástupcom talianskeho Národného združenia stavebných podnikov. Poukázal na skutočnosť, že v poslednom roku bol zaznamenaný značný nárast prípadov smrti na pracoviskách. Na zaistenie bezpečnosti pracovných miest sa nemôže hľadieť len ako na výdavky. Skutočným bohatstvom sú ľudia: bez nich niet práce, ani podniku či hospodárstva, zdôraznil Svätý Otec a dodal:„Bezpečnosť na pracovisku znamená ochranu ľudských zdrojov, ktoré majú neoceniteľnú hodnotu v Božích očiach a tiež v očiach skutočného podnikateľa. Z tohto dôvodu treba zákonnosť chápať ako ochranu najvyššieho bohatstva, ktorým je človek.“Pápež uviedol ako memento príbeh tradovaný z histórie:„Prichádza mi na um to, čo sa stalo pri stavbe Babylonskej veže. V tom čase sa tehly vyrábali ťažko, pretože museli vziať slamu, trávu, potom urobiť hmotu, vypáliť ju... skrátka bola to obrovská práca. Tehla stála, nechcem povedať, že celé bohatstvo, ale bola veľmi drahá. Ak pri stavbe Babylonskej veže niekomu spadla tehla, bola to tragédia a robotník, ktorý bol za to zodpovedný, bol potrestaný. Ak však spadol pracovník, bralo sa to ako nič. To by nás malo prinútiť zamyslieť sa. Skutočným bohatstvom sú ľudia.“Pápež napokon zveril stavebníkov pod ochranu patróna robotníkov, sv. Jozefa.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024