Olomoucký emeritný biskup Mons. Josef Hrdlička oslavuje 80 rokov

TK KBS, ts cbk, ml; pz | 19. 01. 2022 11:49Olomouc 19. januára (TS ČBK) Olomoucký emeritný biskup Mons. Josef Hrdlička oslavuje 80 rokov. Biskupom bol od roku 1990 a v roku 2017 pápež František prijal jeho rezignáciu z dôvodu dosiahnutia veku 75 rokov.Josef Hrdlička sa narodil 19. januára 1942 vo Veľkých Opatoviciach pri Jevíčku. Maturoval v roku 1959 a potom pracoval ako pomocný robotník v Adamovských strojárňach v rodnom meste. Kvôli svojmu náboženskému presvedčeniu nebol odporučený na univerzitné štúdium. Na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Litoměřiciach sa dostal až v roku 1967 a v štúdiu pokračoval aj po presťahovaní fakulty do Olomouca.Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1972. Dňa 17. marca 1990 bol vymenovaný za titulárneho biskupa Thunudrum a pomocného biskupa Olomouc. Biskupskú vysviacku prijal - spolu s ďalším novovymenovaným pomocným biskupom a súčasným arcibiskupom Janom Graubnerom - 7. apríla 1990 a za svoje biskupské motto si zvolil citát z Jánovho evanjelia "Vos dixi amicos" ("Povolal som vás priateľmi", Jn 15, 15).V súčasnosti je kanonikom Metropolitnej kapituly Katedrály svätého Václava. V rámci Českej biskupskej konferencie pôsobil v Komisii pre liturgiu a do roku 2017 bol predsedom Rady pre kultúru a pamiatky. Jeho rezignáciu na post pomocného biskupa, ktorú podal z dôvodu dosiahnutia veku 75 rokov, prijal pápež František 1. februára 2017.Okrem svojej požehnanej pastoračnej služby otec biskup Hrdlička veľa písal a píše, a to tvorivo aj prekladateľsky. Zostavil a vydal aj antológiu mariánskej poézie z celej Európy pod názvom Všetko krásne. Je známy aj ako prekladateľ duchovnej poézie a výsledkom jeho práce sú napríklad zbierky duchovnej poézie. Poézia anglickej poézie (The Demeanour and the Tear a In the Constellation of Glory), zbierka básní K. H. Chestertona (The Consonance of Colours) a zbierku básní jezuitského kňaza a básnika R. Southwella (The Burning Child and Other Poems). Nemôžeme zabudnúť na jeho milovaného G. M. Hopkins (Sviečka v sebe a Som oheň pre oheň). Z nemčiny sa podieľal na preklade Rilkeho zbierky Život Márie a zo španielčiny na zbierke španielskej mystickej poézie Dotyk tvojho ticha. Jeho posledná básnická zbierka vyšla pred Vianocami, a to básne Arnulf zo Ľvova, V kríži nachádzam všetko, čo hľadám.Rozhovor s biskupom Hrdličkom bol uverejnený v 3. čísle tohtoročného Katolíckeho týždenníka, ktorého časť je dostupná aj online TUZdroje: doo.cz / ado.cz / cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023