Košice privítali štvrté stretnutie Arcidiecézneho synodálneho tímu

TK KBS, jfa, ml; pz | 18. 01. 2022 13:13Foto: Jaroslav Fabian

Košice 18. januára (TK KBS) V prvej polovici januára sa na Arcibiskupskom úrade v Košiciach konalo štvrté stretnutie Arcidiecézneho synodálneho  tímu. V úvode Peter Sýkora, diecézny synodálny koordinátor pripomenul túžbu Svätého Otca Františka, aby synodálna myšlienka bola o novom štýle života a aby Cirkev začala žiť nanovo. Poďakoval jednotlivým zástupcom, ktorí sú v synodálnom tíme arcidiecézy za spätnú väzbu a vyjadril potešenie z množstva výstupov, ktoré mu prichádzajú.Po spoločnej modlitbe za synodu sa košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč poďakoval prítomným za aktívne prežívanie synodálneho času, ktorý je veľmi zvláštny, pretože nemožno sa naplno zúčastňovať slávení a rastie napätie medzi jednotlivými  skupinami ľudí. Aj z tohto pohľadu je v poradí tretia téma o vyjadrení názoru podľa neho „pre dnešok veľmi aktuálna, lebo vychádza  príliš veľa vyjadrení a niekedy aj neadekvátnym a  neakceptovateľným spôsobom, čo prirodzene súvisí s tým čo teraz prežívame. Ľudia nevládzu znášať to napätie v sebe a hľadajú rôzne spôsoby vyjadrenia svojich postojov a názorov. Preto povzbudzujem k spoločnému kráčaniu a prajem nám, aby sme sa viac zjednotili a keď táto divná doba raz skončí, aby sme si vedeli pozrieť do očí so zdravým rozumom a s Božou milosťou v srdci.“V pracovnej časti stretnutia Peter Sýkora ponúkal na zváženie možnosť publikovania zaujímavých  príspevkov a vyjadrení, ktoré prichádzajú od ľudí. „ Duch Svätý ide tak silno do špiku kosti aj našej lokálnej  Cirkvi, že by bolo dobré to neopomenúť a vytvoriť dokument na dvoch úrovniach. Najskôr podľa jednotlivých tém a potom podľa jednotlivých spoločenstiev,  ktorými sú rodiny, farnosti, seminaristi, rehoľníci, rôzne spoločenstvá a školy,  ktoré sa tejto fázy aktívne zúčastňujú. Rovnako aj  náš záverečný dokument s podpisom košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera.Zamyslenie na tretiu synodálnu tému Vyjadrenie názoru v hlavnej časti  synodálneho stretnutia prečítal jej autor Peter Ceľuch, špirituál Kňazského seminára v Košiciach a vysokoškolský pedagóg z Katedry praktickej teológie Teologickej fakulty v Košiciach.TK KBS informoval Jaroslav Fabian
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022