Košický eparcha Cyril Vasiľ slávil „malý odpust“ v chráme v Košiciach

TK KBS, ts ke, jmi, ml; pz | 18. 01. 2022 12:43Košice 18. januára (TK KBS) V nedeľu 16. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil archijerejskú svätú v Gréckokatolíckom chráme svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla vo farnosti Košice – Západ. S veriacimi tak oslávil tzv. „malý odpust“, pri príležitosti sviatku Poklony úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.V homílii arcibiskup Vasiľ povzbudil veriacich vo viere, hovoril o symbole reťazí, ktoré sv. Peter zakúsil najprv v Jeruzaleme a neskôr ako hlava Cirkvi v Ríme, kde ohlasoval evanjelium.Vladyka Cyril v súvislosti s blížiacim sa týždňom modlitieb za jednotu kresťanov zdôraznil, že reťaze spájajú všetkých prenasledovaných kresťanov, evanjelikov, pravoslávnych, rímskokatolíkov, gréckokatolíkov, ktorí bez rozdielu, k akému kresťanskému spoločenstvu patria, prijímajú utrpenie pre vieru v Pána Ježiša.Petrove reťaze sú potvrdením odpovede sv. Petra, že Ježiša má rád a je ochotný zaňho aj zomrieť, uviedol v homílii košický eparcha Mons. Cyril Vasiľ.Na záver sv. liturgie sa vladykovi Cyrilovi poďakoval miestny farár – protopresbyter (dekan) Jozef Miňo a v mene všetkých veriacich vladykovi poprial hojnosť Božieho požehnania v novom roku.Zdroj: TS KE, Jozef Miňo
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023