Sestry Kongregácie Dcér Božskej Lásky zvolili nové vedenie rehole

TK KBS, mfz, ml; pz | 18. 01. 2022 12:20Bratislava/Trnava 18. januára (TK KBS) Sestry Kongregácie Dcér Božskej Lásky sa v dňoch 13. - 16. januára 2022 stretli v Trnave na svojej 23. provinciálnej kapitule s témou "Hľa, služobnica Pána"( Lk 1,38). Spoločne hľadali smerovanie do nasledujúcich štyroch rokov života v provincii a služby.Zároveň si zvolili nové vedenie rehole.  Za provinciálnu predstavenú bola zvolená S.M. Timotea Šebeňová a za proviciálne radkyne - S.M. Michaela Ševčíková, FDC, S.M. Elisabeth Domoráková, FDC, S.M. Christiana Števárová, FDC a S.M. Terazka Gužiaková, FDC.Viac o Kongregácii Dcér Božskej LáskyFiliae Divinae Caritatis (FDC) je medzinárodnou rehoľnou inštitúciou pápežského práva, ktorá má kontemplatívno – apoštolské zameranie. Rehoľné sestry sú povolané žiť celkom v láske s Trojjediným Bohom medzi ľuďmi.Kongregáciu založila Božia služobnica Matka Františka Lechnerová 21.novembra 1868 vo Viedni. Od detstva nosila vo svojom srdci silnú túžbu tíšiť duchovný i telesný hlad chudobných a zachraňovať ich duše. Túto Bohom vloženú  túžbu srdca neskôr naplnila konkrétnou pomocou chudobným dievčatám prichádzajúcim do veľkomiest za prácou a opusteným sirotám či ženám.Vynikala charizmou dôvery v Božiu  prozreteľnosť, s ktorou založila za svojho života 32 veľkých domov pre služobné dievčatá, siroty a sestry. Pomohla takto tisíckam chudobným a ľuďom v núdzi podľa svojho hesla: „Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“ (Zdroj: marianky.sk)TK KBS informovala sr. M. Faustína Zaťková, FDC
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023