Pápeži a zvieratá - bytosti v srdci Boha a Cirkvi. Aké majú spolu puto

TK KBS, RV alo, vac, ml; pz | 17. 01. 2022 14:24Foto: SpC-Vatican

Vatikán 17. januára (TK KBS) Sedemnásteho januára si Cirkev pripomína pamiatku svätého Antona, opáta a ochrancu zvierat. Je to príležitosť obzrieť sa späť na stránky Svätého písma a zamyslieť sa nad láskyplným putom svätých a pápežov s týmito živými bytosťami. V Bazilike sv. Petra je 500 včiel, 470 holubov, 100 drakov, 38 levov, 35 orlov, 24 hadov, 15 jahniat, 7 delfínov, 4 psy, 3 netopiere, 2 jaštery, mačka, krokodíl a jednorožec.Svätý Anton, opát je často zobrazovaný s prasaťom so zvončekom na krku. Toto ikonografické zobrazenie súvisí so skutočnosťou, že starý rád špitálnikov "antonínov" choval v zastavaných oblastiach ošípané, pretože tuk z týchto zvierat sa používal na pomazanie chorých intoxikáciou nazývanou "ergotizmus", v stredoveku známou ako oheň svätého Antona."Boh," čítame v knihe Genezis, "povedal: 'Nech zem vydá živé tvory podľa ich druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa ich druhu. A tak sa stalo: Boh stvoril divé zvieratá podľa ich druhu, dobytok podľa jeho druhu a všetky plazy zeme podľa ich druhu. A Boh videl, že je to dobré." Evanjelium pripomína, že Ježiš vchádzal do Jeruzalema "na oslovi".Ako zdôraznil Benedikt XVI. 9. apríla 2006 počas slávenia Kvetnej nedele, Ježiš "neprichádza v honosnom kráľovskom koči, ani na koni ako veľkí ľudia sveta, ale na požičanom oslíkovi", zvierati, ktoré patrí "jednoduchým vidieckym ľuďom". Ďalšou scénou, ktorú si treba pripomenúť, je vianočná scéna v betlehemských jasliach s volom a oslíkom vedľa malého Ježiša."Zoo" vo Vatikánskej bazilikeNa liturgický sviatok svätého Antona, opáta 17. januára kardinál Mauro Gambetti, arcikňaz Baziliky svätého Petra, celebruje omšu pri oltári katedrály, na ktorej sa zúčastňujú farmári a rančeri. Počas obetného sprievodu sa k oltáru prinesú koše s plodinami z vidieka a prečíta sa modlitba za poľnohospodárov.Slávnosť vo Vatikánskej bazilike sa koná medzi majstrovskými dielami, ktoré sú tiež spojené s postavami zvierat.Ako sa uvádza v knihe "Zvieratá v náboženskom umení", ktorú vydala Libreria Editrice Vaticana, svet zvierat je v Bazilike svätého Petra zastúpený rozsiahlym repertoárom umeleckých diel, medzi nimi 500 včiel, 470 holubov, 100 drakov, 38 levov, 35 orlov, 24 hadov, 15 jahniat, 7 delfínov, 4 psy, 3 netopiere, 2 jaštery, mačku, krokodíla a jednorožca.Vatikánske záhrady, oáza v srdci RímaNeďaleko Baziliky svätého Petra sa nachádza skutočný poklad biodiverzity. Ide o Vatikánske záhrady, ktoré zaberajú približne polovicu Vatikánu. Je to výnimočný priestor, ktorý je domovom mnohých živočíchov vrátane vtákov rôznych druhov, žiab a veveričiek. Ako pripomína L'Osservatore Romano, pápež Lev XIII. nechal do záhrad doviezť z Afriky daniele, gazely a srny a umožnil im voľný život.Lev X. a biely slonZa múrmi Vatikánu nežili len malé zvieratá. V roku 1514 daroval portugalský kráľ Manuel D'Aviz pápežovi Levovi X. albínového slona menom Annone. Zviera bolo prevezené do Ríma a pôvodne umiestnené na nádvorí Belvederu. Keď slon zomrel, pápež požiadal Rafaela Sanzia, aby na jeho pamiatku namaľoval obraz. Tento obraz sa stratil, ale zachovali sa skice, ktoré umelec vytvoril skôr.Pápeži a zvieratáPri prezeraní archívov z 19. storočia a z nedávnej minulosti môžeme vidieť obrazy pápežov, ktorí majú blízko k zvieratám. Na niektorých z nich je Pius XII. zobrazený so zlatým vtákom na prste. Pápež Pacelli, ktorý mal na mysli najmä zvieratá zabíjané na ľudskú spotrebu, žiadal, aby sa zabránilo "zbytočnej krutosti".V prejave k pracovníkom bitúnku v Ríme 17. novembra 1957 Pius XII. pripomenul, že na bitúnok "prichádzajú zvieratá, ktoré sú okamžite (bohužiaľ) zabité. Určite to nie je scéna, ktorá sa ponúka každému, ale bolo by nesprávne, keby niekto považoval zabíjanie zvierat nevyhnutných pre výživu ľudstva za odsúdeniahodné. Samozrejme," dodal pri tejto príležitosti Pius XII., "utrpenie treba obmedziť na minimum a zakázať zbytočnú krutosť."Pius XII. a zlatá hlavaV tento deň, keď si Cirkev pripomína pamiatku svätého Antona, opáta, rezonujú aj slová pápeža Pavla VI. na generálnej audiencii 28. mája 1969: "Zvieratá, 'tiež Božie stvorenia', sú vo svojom tichom utrpení," hovorí pápež Montini, "znamením všeobecnej stigmy hriechu a všeobecného očakávania konečného vykúpenia podľa tajomných slov apoštola Pavla: 'Celé stvorenie s túžbou očakáva slávne zjavenie Božích synov. . . Pápež Ján Pavol II. na generálnej audiencii 10. januára 1990 zdôraznil, že niektoré texty "pripúšťajú, že aj zvieratá majú dych života a že ho dostávajú od Boha". Práve s poľským pápežom sa spája fotografia, ktorá obletela celý svet: vznikla v novembri 1986 počas púte do Austrálie. Pápež Wojtyla drží medveďa koalu.Ďalšie obrázky sa týkajú pontifikátu Benedikta XVI. "Prvý obraz, ktorý mi napadne," zdôraznil v roku 2013 Mons. Alfred Xuereb v rozhovore pre Lucu Collodiho z Vatikánskeho rozhlasu, "je, že Benedikt XVI. sa rozplýval pred zvieratami, prírodou, rád bol vonku, keď sme chodili na pikniky, dokonca aj keď prišiel jeho brat z Nemecka. Možno si spomenul na časy, keď ako chlapec chodieval do prírody v Nemecku. Pápež Benedikt dodal, že "miluje nielen mačky, ale všetky zvieratá".Pápež František je známy tým, že keď bol začiatkom 80. rokov 20. storočia rektorom vysokej školy v Argentíne, kúpil niekoľko kráv, ošípaných a oviec na kŕmenie študentov. Museli sme sa o tieto zvieratá starať," povedal pred niekoľkými rokmi jeden z jeho študentov, otec Guillermo Ortiz, "a niektorým z nás, ktorí sme boli "jemní", sa to nepáčilo. Upratovali sme po prasatách, čo robil aj márnotratný syn, kým sa vrátil k otcovi. Bergoglio nám dal príklad... Sám kŕmil ošípané. A niekedy to robil aj počas toho, ako sa s niektorými z nás rozprával o duchovnosti."Boh miluje všetky stvoreniaLáska a úcta k zvieratám, o ktorých svedčia mnohí ľudia Cirkvi, vrátane svätého Františka, nemôžu oslabiť alebo nahradiť iné hlboké putá. Pápež František to zopakoval počas generálnej audiencie 5. januára 2022 a zdôraznil, že keď "psy a mačky nahrádzajú deti", stráca sa bohatstvo otcovstva a materstva. K týmto slovám treba pridať slová, ktoré František povedal pri generálnej audiencii 26. novembra 2014 o Božom spásnom pláne pre každé stvorenie: "Sväté písmo," pripomenul pri tejto príležitosti pápež, "nás učí, že naplnenie tohto úžasného plánu sa nemôže netýkať všetkého, čo nás obklopuje a čo vzišlo z Božej myšlienky a srdca. Apoštol Pavol to výslovne potvrdzuje, keď hovorí, že stvorenie bude oslobodené z otroctva skazy, aby vstúpilo do slobody slávy Božích detí."Zdroj: Vatican News Amedeo Lomonaco
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022