Sté výročie provincie s vincentkami v Nitre oslávil aj pomocný biskup Beňo

TK KBS, tu, ml; pz | 17. 01. 2022 13:51Foto: Archiv Biskupstvo Nitra

Nitra 17. januára (TK KBS) Sté výročie Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si 14. januára 2022 rehoľné sestry vincentky pripomenuli aj vo svojom provinciálnom dome v Nitre. Oslávili ho spoločnou modlitbou svätého ruženca, osobnými modlitbami i adoráciou, aby tak poďakovali za všetky udelené milosti a dobrodenia, ktorým sa im počas celého obdobia dostalo.Oslavy storočnice vyvrcholili slávnostnou svätou omšou, ktorú v kaplnke provinciálneho domu v Nitre na Šindolke celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s provinciálnym direktorom P. Jozefom Mrocekom, bývalým provinciálnym direktorom P. Jozefom Garajom a duchovným správcom miestnej kaplnky Jánom Bulkom.Mons. Beňo sa vo svojom príhovore venoval pôsobeniu sestier vincentiek na Slovensku, a vyjadril  vďaku za ich službu Kristovi v chudobných a núdznych. Povzbudil prítomné sestry k odvážnemu nasadeniu sa v službe blížnym aj v dnešnej dobe, a poprial im hojnosť Božieho požehnania do ďalších dní a rokov.Pred záverečným požehnaním provinciálny direktor P. Jozef Mrocek prečítal Dekrét Apoštolskej penitenciárie z Ríma, ktorá na základe právomocí udelila  dcéram kresťanskej lásky plnomocné odpustky na tento rok, najmä v 14. deň v každom mesiaci, ktoré možno získať za obvyklých podmienok.Odpustky sa vzťahujú  aj na  všetkých veriacich, ktorí navštívia kaplnky dcér kresťanskej lásky, s možnosťou obetovať ich aj za duše v očistci.Po liturgickej slávnosti sa sestry s biskupom Beňom a svojimi duchovnými stretli na malom agapé. Vincentky vyjadrili svoju víziu do budúcnosti slovami: „S odvahou lásky a v duchu hesla nášho nedávneho  generálneho zhromaždenia v Paríži – „Effeta“ – chceme s Božím požehnaním vykročiť aj do nastávajúcich dní v ústrety všetkým, ktorí to práve potrebujú, no zvlášť k tým najzraniteľnejším“.Spoločnosť, ktorú založili svätý Vincent de Paul a svätá Lujza de Marillac v 17. storočí vo Francúzsku, je v Cirkvi známa pod názvom Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, služobníc chudobných a podľa kánonického práva je Cirkvou uznaná ako spoločnosť apoštolského života.Sestry pôsobia v školách, venujú sa deťom a mládeži, sú v službe starým a chorým ľuďom v hospicoch, v zariadeniach sociálnych služieb, v domácej opatrovateľskej službe, v službe ľuďom bez domova, starým a chorým kňazom, starým a chorým spolusestrám, vo farnostiach, v kňazskom seminári,… a „v škole Božieho Syna sa učia, že niet takej biedy, ktorá by im bola cudzia“ (Konštitúcie DKL).Dcéry kresťanskej lásky s úctou slávia mariánske sviatky, denne sa modlia ruženec, venujú sa mariánskym združeniam (Združenie mariánskej mládeže, Združenie zázračnej medaily). Sídlo slovenskej provincie je v Nitre. Je zároveň i miestom formácie pre sestry i pre laikov. Konajú sa tu duchovné cvičenia a iné akcie.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022