Zomrel dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity P. Juraj Dolinský

TK KBS, jez; ml | 15. 01. 2022 15:05Bratislava 15. januára (TK KBS) V sobotu 15. januára 2022 zomrel v skorých ranných hodinách P. Juraj Dolinský SJ, kňaz zo Spoločnosti Ježišovej.P. Juraj Dolinský SJ sa narodil 9. novembra 1958 v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal 12. júna 1983 v Nitre. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 22. apríla 1986 v Bratislave, posledné sľuby zložil 31. júla 2003 v Bratislave, zomrel 15. januára 2022 v Prešove. Zo zosnulým kňazom zo Spoločnosti Ježišovej P. Jurajom Dolinským SJ sa rozlúčia na zádušnej svätej omši v piatok 21. januára 2022 o 11:30 v Katedrále Jána Krstiteľa v Trnave. Po svätej omši o 13:45 budú pohrebné obrady na cintoríne na Kamennej cestej.

Juraj Dolinsky, parteAudiospomienka prof. Miloša Lichnera-P. Juraj Dolinský SJ (9. november 1958 – 15. január 2022)Narodil sa 9. novembra 1958 v Nitre. Po základných a gymnaziálnych štúdiách, ktoré absolvoval v rokoch 1974 – 1978 v Nitre, sa prihlásil na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej študoval  do roku 1983.Kňazskú vysviacku prijal 12. júna 1983 v Nitre a po vysviacke pôsobil v nitrianskej diecéze vo viacerých farnostiach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 22. apríla 1986 v Bratislave. V roku 1991 ho jeho provinciálny predstavený poslal na licenciátne štúdiá cirkevných dejín, ktoré absolvoval na Fakulte cirkevných dejín Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme.Po návrate na Slovensko pôsobil jeden rok v noviciáte Spoločnosti Ježišovej v Trnave ako sócius magistra novicov a od 1. septembra 1995 ho provinciálny predstavený vymenoval za prefekta školastikov do Bratislavy. Súčasne začal vyučovať cirkevné dejiny na Aloisiane – Teologickom inštitúte sv. Alojza pri Trnavskej univerzite so sídlom v Bratislave. Od 1. augusta 1997 pôsobil v trnavskej komunite.Doktorandskú skúšku zo slovenských dejín zložil 24. júna 1998 na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. V júni 1999 obhájil na Teologickej fakulte v Trnave dizertačnú prácu na tému „Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 – 1945“. Od 1. septembra 1998 bol prodekanom Teologickej fakulty, kde prednášal cirkevné dejiny. Prednášal aj na Pedagogickej fakulte a na Fakulte humanistiky, a tiež dva roky prednášal v Nitrianskom seminári sv. Gorazda.Roku 1999 absolvoval tretiu probáciu v Prešove a posledné sľuby zložil 31. júla 2003 v Bratislave.V rokoch 2003 až 2011 bol dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Dňa 24. januára 2011 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia. Provinciálny predstavený ho 31. júla 2017 menoval za predstaveného trnavskej komunity, pokračoval ďalej v pedagogickej činnosti na Trnavskej univerzite a dňa 13. novembra 2019 bol opäť menovaný za dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.P. Juraj Dolinský SJ zomrel vo veku 63 rokov náhle v Prešove, počas návštevy u svojich známych.Zdroj: jezuiti.sk (Aktualizované) 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024