Slovenská provincia Dcér kresťanskej lásky si pripomína sté výročie

TK KBS, vin, ml; pz | 14. 01. 2022 14:12Bratislava 14. januára (TK KBS) Slovenská provincia Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si dnes pripomína sté výročie svojho vzniku. „Slávte a ďakujte dnes spolu s nami,“ uvádza na sociálnej sieti Vincentky, kde je možné nájsť spomienkové video.

Slovenská provincia vznikla v roku 1922 po politických zmenách v roku 918, kedy sa z Rakúsko-uhorskej monarchie utvorila Česko-Slovenská republika. Na Slovensku bolo vtedy 27 sesterských komunít, ktoré patrili do maďarskej provincie. V Čechách zostalo 7 domov, ktoré patrili do Grázkej provincie. Generálni predstavení sa rozhodli zriadiť samostatnú Česko-slovenskú provinciu DKL.V januári 1922 prišli z Budapešti noví provinciálni predstavení – sestra vizitátorka Agnela Paczeltová a provinciálny direktor P. Jozef Danielik, CM. Prvý dočasný provinciálny dom DKL bol v Trnave, ale už v r. 1924 mali DKL svoj vlastný provinciálny dom na Slovensku v Ladcoch, zakúpený vďaka pomoci generálnych predstavených z Paríža a amerických dcér kresťanskej lásky z Emitsburgu. Počet sestier a diel v novej provincii sľubne narastal.V 50 rokoch 20. storočia v dôsledku ďalších politických zmien prežívali sestry ťažké časy. Provinciálny dom v Ladcoch, ďalšie sesterské komunity a všetky vincentské diela boli zrušené a sestry deportované do rôznych koncentračných kláštorov (charít), do pracovných táborov a väzníc. Vyše 100 sestier bolo vyvezených do českých tovární, odkiaľ ich po niekoľkých rokoch presúvali do sociálnych ústavov (DD, ÚSP) ako ošetrujúci personál.Kontakt s generálnymi predstavenými v Paríži bol prerušený až do r. 1968 (dubčekovské obdobie). V tomto období (1968-72) nastala nová jar, sociálna služba a služba vo farnostiach sa začala radostne rozvíjať. Mnohí kňazi i veriaci žiadali DKL o pomoc najmä pri vyučovaní katechizmu a pre sociálnu službu starým a chorým. Tak sa rozrástli malé komunity 3-4 sestier vo viacerých farnostiach. V r. 1969 bol zriadený nový provinciálny dom v Čechách na Mendrike. Mohla sa tam konať legálna formácia mladých sestier, avšak trvalo to len do r. 1972. Ďalšia možnosť legálnej formácie nastala až v r. 1988. V rokoch 1968 - 1998 komunita slovenských sestier DKL pôsobila aj v zahraničí - v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V týchto ťažkých rokoch rozvoja provincie sa vytvárali malé skupinky „tajných“ sestier v civile. Na Slovensku po deportácii sestier z nemocníc (v 60. rokoch) zostali kandidátky naďalej pracovať v nemocniciach. Postupne sa k nim prihlasovali ďalšie. Ich tajná formácia prebiehala počas 40 rokov totalitného režimu. V Čechách naše „tajné“ vincentky a kandidátky pracovali a žili (v civile) spolu so sestrami na miestach, kde tieto slúžili, a to vo väčšine prípadov celkom pokojne.V roku 1991 sa zakúpil nový provinciálny dom v Nitre. V dôsledku vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 vznikla v tom istom roku aj Slovenská provincia DKL, s pôsobnosťou na Slovensku, v Čechách a na Ukrajine. Od roku 2000 pracujú sestry aj v Rusku. (Zdroj: vincentky.sk) / Aktualizované 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024