Montessori dielničky pre rómske deti v centre Savore SIGORD

TK KBS, ine, ml; pz | 14. 01. 2022 13:13Foto: Archiv Sigord

Prešov 14. januára (TK KBS) Iniciatíve Misia Možná, ktorú zastrešuje Gréckokatolícka rómska misia, sa podarilo v spolupráci s Fórom života a občianskym združením Pre človeka zrealizovať projekt v oblasti vzdelávania znevýhodnených rómskych detí. Na vzdelávanie týchto predškolákov a mladších školákov zvolila Misia Možná Montessori pedagogiku, ktorá vedie deti k samostatnosti, sústredenosti a poriadku, a to prirodzenými, pre deti príťažlivými metódami. Vďaka tejto podpore zariadila Montessori učebňu v Krajskom centre rómskej misie (v centre Savore SIGORD) a vyškolila cca 20 dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov a učiteľov v tejto metóde.„Od mája 2021 prebehlo už vyše 60 stretnutí najmä s rómskymi deťmi z Abranoviec, a vidno veľké pokroky – vo vedomostiach i zručnostiach. Samotné deti milujú vzdelávanie v Montessori triede, mnohé tam po prvýkrát v živote zažívajú zodpovednosť, sústredenie a úplné ticho. Najmä ticho je pre ne niečo netypické, a predsa, v Montessori učebni vedia vydržať v sústredenom, nenásilnom tichu, ktoré im dáva nečakané možnosti. Hoci je v triede aj mnoho tvorivých pomôcok, deti často siahajú práve po rečových a matematických pomôckach, po písmenkách a po číslach, špeciálne prispôsobených na vzdelávanie. Podarilo sa nám na túto službu získať už dvoch stabilných dobrovoľníkov: rómskeho učiteľa v materskej škole a študentku pedagogiky, ktorá pochádza z Kežmarku,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Ivana Németová.V týchto aktivitách sa bude pokračovať dlhodobo, pred Misiou Možnou je ďalšia výzva: podarí sa jej zabezpečiť, aby z týchto rómskych detí už žiaden prvák neprepadol? (Dosiaľ v obci, z ktorej pochádzajú rómske deti, každý rok prepadlo cca 4-5 detí, najmä prvákov.) Montessori dielničky v Krajskom centre rómskej misie  sú otvorené aj pre verejnosť, môžete ich kedykoľvek navštíviť. Misia Možná i naďalej hľadá dobrovoľníkov do Montessori triedy, ponúka praktické zaškolenie a nezabudnuteľné zážitky zo vzdelávania rómskych detí. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o.TK KBS informovala Ivana Németová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022