Projekt Zachráňme životy vstúpil do 15. ročníka, privítal 200. bábätko

TK KBS, azi, ml; pz | 12. 01. 2022 14:05Bratislava 12. januára (TK KBS) Na prahu nového roka vstúpil do svojho 15. ročníka projekt Fóra života Zachráňme životy. Ide o projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom. Ženám zaradeným do programu je do jedného roku veku dieťaťa poskytovaná finančná pomoc. Takisto majú ženy prístup k odbornej pomoci týkajúcej sa ich životnej situácie. Riešenia nevnucujú, rozhodnutie nechávajú vždy na nich samotných.„Odmenou nám všetkým bolo narodenie 200. bábätka, ktoré sa narodilo mladej mamičke Monis. Na začiatku decembra prekonala ochorenie COVID-19, a tak skončila na dva týždne v karanténe. Našťastie mala mierny priebeh ochorenia. Chlapček Markus sa narodil koncom decembra. Je zdravý a aj mamina je už v poriadku. Veľmi pekne vám ďakujú za všetku pomoc,“ napísalo Fórum života.„V roku 2021 by som rada osobitne vyzdvihla vzájomnú spoluprácu v rámci projektov Fóra života a ostatných pomáhajúcich organizácií na jednotlivých prípadoch v tomto zložitom covidovom období,“ vysvetľuje Mária Demeterová, koordinátorka projektu Zachráňme životy.„Počas pandemickej situácie súvisiacej s Covidom 19 sme v spolupráci s partnerskými organizáciami priebežne zabezpečovali finančnú, hmotnú a potravinovú pomoc pre tehotné ženy, matky s deťmi  a rodiny v zložitej životnej situácii. Vďaka hľadaniu spoločného riešenia a odbornou prácou s klientkami  sa nám vo viacerých prípadoch podarilo nájsť návrh riešenia, ktoré bolo pre ne akceptovateľné a posunulo ich dopredu. Najčastejšie sme riešili príbehy žien a rodín v ťažkej životnej situácii, tehotné, bez strechy nad hlavou, bez podpory rodiny, partnera, pre ktoré bola interrupcia neakceptovateľná alebo z časových dôvodov nemožná,“ dodáva.Ženy, príjemkyne pomoci, ktorých bolo v roku 2021 sedemnásť (17) boli rozličného veku, s rozličným osudom, často kruto týraným. Ale jedno mali spoločné. Bez pomoci ľudí ochotných pomôcť by to veľmi ťažko zvládli. Priemerne im bolo mesačne vyplatených spolu viac ako 4500 eur, v projekte spolupracovali so 31 pomáhajúcimi organizáciami. Predovšetkým vďaka darcom, spolupracovníkom a dobrovoľníkom môže projekt úspešne pokračovať, píše Fórum života.Zo 16 bábätiek, ktoré sa v roku 2021 narodili, žijú všetky so svojimi maminami a niekedy aj s viacerými súrodencami. „Sme s nimi v kontakte aj po skončení v projekte, nikdy ich nenecháme bez riešenia, hoci hmotná a finančná pomoc by sa im zišla aspoň do troch rokov veku dieťatka. Ani jedna z mám neľutovala, že sa rozhodla dať život svojmu dieťatku. Naopak, často  najmladší člen rodiny dodáva energiu rodine aj v ťažkej situácii. My im žiadne riešenie nenanucujeme, z našej strany je to len návrh. Vždy zdôrazňujeme, že rozhodnúť sa musia samy, ale musia mať potrebné informácie,“ dodáva Demeterová.Niekoľko štatistických údajov z tohto roka 2021Za 14 rokov trvania projektuPočet narodených bábätiek 200

Počet žien zaradených do projektu 213

Počet riešených prípadov 3355

Počet pravidelných darcov cez systém ZŽ 592

Suma darovaných prostriedkov 540 383,65 €

Počet spolupracujúcich organizácií  49Rok 2021

Počet narodených bábätiek 16

Priemerný mesačný počet žien zaradených do projektu 17

Počet riešených prípadov 243

Počet darcov cez systém ZŽ 52

Suma darovaných prostriedkov 65 271,77 €

Počet spolupracujúcich organizácií  31„Bez ľudí dobrej vôle, ochotných pomôcť, by nemali šancu to zvládnuť. Preto spolu s ostatnými matkami s deťmi a rodinami ďakujeme všetkým darcom, spolupracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí nezištne pomáhajú. Aj vašou zásluhou sa môžu  ďalšie krásne deti narodiť. V mene príjemkýň pomoci vám zo srdca ďakujeme.  Nech je váš nový rok 2022 naplnený pokojom, radosťou, zdravím, tvorivosťou a spolupatričnosťou," dodáva Fórum života.Viac informácií o projekte je možné nájsť na stránke www.zachranmezivoty.sk.TK KBS informovala Andrea Žiaková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024