Biskup Peter Beňo povzbudil lektorov kurzov prípravy na manželstvo

TK KBS, tu, ml; pz | 12. 01. 2022 13:55Trenčín 11. januára (TK KBS) Centrum pre rodinu v Trenčíne navštívil v nedeľu 9. januára 2022 nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo, aby sa tam stretol s manželskými pármi, ktorí sa ako lektori aktívne venujú snúbeneckej príprave budúcich manželov z Trenčína a okolia.Stretnutie začalo svätou omšou, ktorú celebroval biskup Beňo spolu s trenčianskym dekanom Ľubomírom Havranom a miestnym gréckokatolíckym kňazom Igorom Cingelom za účasti pozvaných manželských párov za dodržania platných protipandemických opatrení.Po skončení svätej omše sa prítomní zúčastnili diskusného večera s pomocným nitrianskym biskupom a prítomnými kňazmi, počas ktorého si vymieňali názory a skúsenosti z oblasti ktorej sa venujú, a hľadali možnosti ako čo najlepšie prepojiť činnosť laikov s kňazmi, aby z takejto spolupráce profitovali nielen veriaci v rámci Cirkvi, ale aj tí, ktorí sú mimo nej.Aj o tom, že nielen kňazi, ale aj laici sú pozvaní do praktického života viery a budovania vzájomných medziľudských vzťahov hovoril Mons. Beňo v tejto súvislosti v rámci diskusie.Prítomným aj na základe osobnej skúsenosti zo svojho praktického života pripomenul, že je potrebné byť hlavne prítomným pri druhých bez veľkých slov, a vychádzať zo svojich domovov či farských domov a ísť smerom k ľuďom.Diskutujúci poukázali aj na význam rodinných spoločenstiev obohacujúcich aj kňazov a napomáhajúcich im pri ich často neľahkom pastoračnom pôsobení v súčasnosti.Otvorená diskusia biskupa Beňa a kňazov s laikmi – lektormi kurzov prípravy na manželstvo bola obohatením pre prítomných, a súčasne aj povzbudením do ich ďalšieho pôsobenia.Pastoračnú návštevu nitrianskeho pomocného biskupa v trenčianskom Centre pre rodinu ukončilo spoločné agapé.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024