Vladyka Milan Chautur CSsR bol pred 30. rokmi menovaný za biskupa

TK KBS, ts ke,rp; pz | 11. 01. 2022 08:46Vladyka Milan Chautur

Košice 11. januára (TK KBS) Pred 30. rokmi, 11. januára 1992, na sviatok prepodobného Teodóza, vodcu mníchov spoločného života, bola vo Vatikáne zverejnená správa o menovaní rehoľného kňaza Milana Chautura CSsR za pomocného biskupa do Prešova. Pápež sv. Ján Pavol II., menoval iba 34 ročného Milana Chautura CSsR, vtedajšieho protoigumena (viceprovinciála) gréckokatolíckych redemptoristov v Československu, za titulárneho biskupa kresimenského a pomocného prešovského biskupa.Vladyka Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska. Študoval na gymnáziu v Humennom, a už počas stredoškolských štúdií v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa redemptoristov (CSsR). Po maturite bol prijatý na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.Kňazskú vysviacku prijal z rúk križevackého eparchiálneho biskupa Dr. Joachima Segediho, dňa 14. júna 1981 v Prešove. Po vysviacke spravoval farnosť Borov a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 až 1984 v Strážniciach a Lounách v Čechách, účinne pôsobil ako kňaz medzi vojakmi. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984 - 1985), Šmigovec (1985 - 1989), Porúbka (1989 - 1992). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť s mládežou bol v pozornosti vtedajšej Štátnej bezpečnosti. Dňa 1. júla 1990 bol zvolený za protoigumena (viceprovinciála) kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach.Po menovaní za biskupa prijal biskupskú chirotóniu (vysviacku) 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku. V tom čase bol najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. V Prešove ako pomocný biskup pôsobil 5 rokov.Dňa 21. februára 1997 bol vladyka Milan menovaný pápežom svätým Jánom Pavlom II. za apoštolského exarchu pre novovytvorený Apoštolský exarchát katolíkov byzantského obradu v Košiciach. V rámci celkovej reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a po povýšení exarchátu na eparchiu bol 30. januára 2008 pápežom Benediktom XVI. vymenovaný za prvého košického eparchiálneho (sídelného) biskupa.Takmer 30 rokov aktívnej biskupskej služby, z toho viac ako 24 rokov v čele samostatného biskupstva spôsobilo, že sa stal najdlhšie slúžiacim sídelným biskupom zo všetkých súčasných slovenských katolíckych biskupov.Dňa 21. januára 2022 navštívil Svätého Otca Františka, a na osobnej audiencii mu predniesol svoju žiadosť o odchod do dôchodku. Vnímajúc svoje zdravotné limity, ako aj váhu prežitých rokov naplnených neúnavnou pastoračnou aktivitou, požiadal Svätého Otca o možnosť odísť na odpočinok už pred dosiahnutím kánonického veku a venovať sa rehoľnému životu, ktorý pred viac ako 30. rokmi ako mladý viceprovinciál redemptoristov pomáhal obnovovať.V deň sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa, proroka a Predchodcu Pánovho, dňa 24. júna 2021, pápež František prijal jeho zrieknutie sa pastoračného riadenia Košickej eparchie. Vladyka Milan Chautur sa tak stal emeritným košickým eparchiálnym biskupom a podľa svojho priania a so súhlasom Svätej Stolice sa presťahoval do kláštora Redemptoristov v Michalovciach, kde sa venuje rehoľnému životu.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022