Kardinál Dominik Duka: Výstupy synody môžu byť inšpiráciou pre koncil

TK KBS, rp; pz | 05. 01. 2022 11:02Praha 5. januára (TK KBS) Pražský kardinál Dominik Duka v novoročnom pastierskom liste zdôraznil, že výstupy prebiehajúcej synody sa môžu stať inšpiráciou pre budúci koncil. „Žiadne doktrinálne ani disciplinárne výstupy tu nebudú. Že sa však výstupy môžu stať inšpiráciou pre budúci koncil je jasné. A takto by sme sa mali zamýšľať nad najpálčivejšími výzvami,“ napísal.

Kardinál Duka tiež upozornil, že synoda sa týka všetkých spoluobčanov. „Nielen, že nás v rámci tejto akcie zaujíma, čo od našej Cirkvi očakáva široká verejnosť a v čom vidí naše nedostatky; jej uchopenie je u nás inšpirované Desaťročím duchovnej obrody národa vyhláseného mojím veľkým predchodcom Františkom kardinálom

Tomáškom k miléniu umučenia sv. Vojtecha,“ napísal kardinál. 

Dominik Duka by bol rád, keby nedošlo ani k sklamaniu po prehnaných očakávaniach, ani k akémusi

pasívnemu bojkotu vyvolanému neúspechom celocirkevného snemu v Českej republike pred

niekoľkými rokmi, prípadne aj „k hrubému zcivilneniu Cirkvi, ktoré synodálna cesta prináša v susednom

Nemecku“. Nesporné podľa neho je, že aj pri tejto celocirkevnej akcii sa prejavujú organizačné problémy. „Stupňovité relácie o výsledkoch sa nedajú pre svoju náročnosť stihnúť v pôvodných termínoch, ukončenie

bolo teda posunuté,“ dodal.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023