Pápež k 30. svetovému dňu chorých: Stojme pri trpiacich, kráčajme cestou lásky

TK KBS, RV, zk; rp | 04. 01. 2022 15:08Vatikán 4. januára (RV) „«Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36). Stojme pri trpiacich, kráčajme cestou lásky.“ To je motto posolstva pápeža Františka k 30. svetovému dňu chorých, ktorý Cirkev slávi 11. februára – v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej.Svätý Otec zdravotníkov vyzýva, aby sa ich ruky stali znamením milosrdných rúk nebeského Otca. Zdôrazňuje i obrovský význam katolíckych zdravotných zariadení v dnešnej kultúre skartovania a  pripomína, že služba útechy je úlohou každého pokrsteného človeka.Ako sa v texte posolstva uvádza, okrúhle výročie Svetového dňa chorých, ktorý pred troma desiatkami rokov ustanovil sv. Ján Pavol II., sa v dôsledku pandémie nebude môcť konať v peruánskom meste Arequipa, ako bolo pôvodne plánované. Slávnosť sa bude konať vo vatikánskej Bazilike sv. Petra.Vedomie dôstojnosti a zodpovednosti zdravotníkaPápež v posolstve hlbšie rozoberá jeho tohtoročnú tému. Ježišovo pozvanie, aby sme boli milosrdní ako Otec, nadobúda osobitný význam pre zdravotníckych pracovníkov, píše pápež František a myslí pri tom na lekárov, zdravotné sestry, laborantov, na tých, ktorí sa starajú o chorých a liečia ich, ako aj na mnohých dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj drahocenný čas trpiacim. Obracia sa na nich slovami:„Drahí zdravotnícki pracovníci, vaša služba chorým, vykonávaná s láskou a kompetentnosťou, presahuje hranice vašej profesie a stáva sa poslaním. Vaše ruky dotýkajúce sa trpiaceho Kristovho tela môžu byť znamením milosrdných rúk Otca. Buďte si vedomí veľkej dôstojnosti vášho povolania, ako aj zodpovednosti, ktorá z neho vyplýva.“Nikdy nesmieme zabudnúť na jedinečnosť každého chorého človeka s jeho dôstojnosťou a krehkosťou, píše pápež a dodáva:„Chorý človek je vždy dôležitejší ako jeho choroba, a preto žiadny terapeutický prístup nemôže ignorovať načúvanie pacientovi, jeho príbehu, jeho obavám a jeho strachu. Aj vtedy, keď nie je možné uzdravenie, vždy je možné preukazovať starostlivosť, vždy je možné utešovať, vždy je možné dať pacientovi pocítiť blízkosť, ktorá ukazuje záujem prednostne o človeka, viac než o samotnú chorobu. Kiež odborná príprava zdravotníkov vedie k dosiahnutiu schopnosti načúvať a nadväzovať vzťah.“Nemocnice ako domy milosrdenstva„V niektorých krajinách je primeraná starostlivosť stále luxusom“, píše Svätý Otec mysliac najmä na najchudobnejšie časti sveta, kde musia pacienti prekonávať veľké vzdialenosti k liečebným centrám, ktoré majú aj tak len veľmi obmedzené možnosti. Pápež preto zdôrazňuje dôležitosť katolíckych zariadení:„V tejto súvislosti by som chcel znovu potvrdiť význam katolíckych zdravotníckych zariadení: sú vzácnym pokladom, ktorý treba chrániť a podporovať; ich prítomnosť sa v dejinách Cirkvi vyznačovala tým, že boli nablízku tým najchudobnejším chorým a boli pozorné k tým najzabudnutejším situáciám. Koľko zakladateľov rehoľných rodín vedelo načúvať  volaniu bratov a sestier, ktorí nemali prístup k starostlivosti alebo sa s nimi zle zaobchádzalo, a robili všetko pre to, aby im slúžili!Aj dnes, dokonca aj v tých najrozvinutejších krajinách, je ich prítomnosť požehnaním, pretože vždy môžu ponúknuť nielen starostlivosť o telo so všetkou potrebnou kompetenciou, ale aj tú dobročinnú lásku, ktorá má chorých a ich rodiny v centre svojej pozornosti. V čase, keď je rozšírená kultúra skartovania a život sa nie vždy uznáva za hodný prijatia a prežívania, môžu byť tieto zariadenia ako domy milosrdenstva príkladom v ochrane a starostlivosti o každý život, aj ten najkrehkejší, od jeho počiatku až po jeho prirodzený koniec.“Navštevovať chorých je Kristova výzva pre každéhoSvätý Otec zároveň zdôrazňuje, že služba útechy je úlohou každého pokrsteného:„Ak najhoršou diskrimináciou, ktorou trpia chudobní - a chorí sú chudobní na zdravie -, je nedostatok duchovnej pozornosti, nemôžeme im neponúknuť blízkosť Boha, jeho požehnanie, jeho Slovo, slávenie sviatostí a pozvanie na cestu rastu a dozrievania vo viere.  V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť, že blízkosť chorým a pastoračná starostlivosť o nich nie je len úlohou niekoľkých osobitne vyhradených služobníkov. Navštevovať chorých je výzvou, ktorú Kristus adresoval všetkým svojim učeníkom. Koľko chorých a koľko seniorov žije doma a čaká na návštevu! Služba útechy je úlohou každého pokrsteného človeka, ktorý má na pamäti Ježišove slová: «Bol som chorý a navštívili ste ma» (Mt 25,36).“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022