Biskup Judák: Buďte všetci požehnaní a staňte sa požehnaním pre druhých

TK KBS, tu; ml | 03. 01. 2022 11:29Foto: Marek Mucha

Nitra 3. januára (TK KBS) V katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade si 1. januára 2022 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky uctili Božiu Matku Máriu, pripomenuli 55. svetový deň pokoja a 29. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pontifikálnu svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom a ďalšími kňazmi.Vo svojej homílii hlavný celebrant poukázal na  zmysel a význam slávnosti na konci vianočnej oktávy v kontexte s okolnosťami a ťažkosti, v ktorých sa nachádzala celá ľudská spoločnosť, ale aj obyvatelia na Slovensku aj vďaka koronavírusovej pandémii v uplynulom roku. Pripomenul prítomným veriacim v katedrále, či pri televíznych obrazovkách aj dôležitú skutočnosť, že dieťa narodené v Betleheme dostalo meno Ježiš, čo znamená Boh je spása, a čo dáva ľuďom nádej aj do začínajúceho sa nového roku.Biskup Judák preto poukázal na osobnú zodpovednosť každého človeka za všetko dobré, ale aj zlé, čo sa deje, či na príklad viery a konania sv. Benedikta z Nurzie a benediktínov, ich rádové dielo  a jeho význam pre civilizáciu. Preto pripomenul, že aj dnešní ľudia by mali prijať Ježiša ako Mesiáša, že Boha nemožno nijako deformovať, že vieru v Boha a Božiu lásku nemožno nijako umenšiť, či zatvoriť do temníc.Ako povedal: „To je podstatné vianočné tajomstvo a pravda, ktorú si aj my môžeme uložiť do srdca ako Panna Mária, uvažovať o nej a žiť z nej. Pán Boh nás pozýva spolupracovať na budovaní dejín osobných i tých druhých, a chce aby sme sa stali tvorcami pokoja, svedkami nádeje, budúcnosti, spásy a vzkriesenia. Viera nám umožňuje kráčať s Ježišom po kľukatých cestách sveta v istote, že sila jeho ducha premôže silu zla a podrobí ju moci Božej lásky. Aby sme neboli len pri jasliach, ale aby sme vytvárali tento svet lepším.“V závere homílie biskup Viliam Judák vyslovil nasledujúce novoročné želanie: „Želám vám, a nám všetkým, aby sme sa odvážili s rozvahou a zodpovedne, podľa príkladu Božej Matky chopiť úloh a výziev, ktoré Nový rok prinesie. Preto buďte všetci požehnaní a staňte sa požehnaním aj pre druhých.“Na konci novoročnej liturgickej  slávnosti v katedrálnom chráme na Nitrianskom hrade zaznela aj poézia v podobe novoročnej básne, ktorú napísala a predniesla jej autorka Mária Nemčeková.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022