Vianoční anjeli pre pacientov v Hospici v Nitre od Maltézskej pomoci

TK KBS, tu; ml | 02. 01. 2022 20:05Foto: Archiv Maltezska pomoc Slovensko

Nitra 2. januára (TK KBS) Protipandemické opatrenia dobrovoľníkom nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko v tomto roku  zabránili priamej službe v Hospici - Dome pokoja u Bernadetky v Nitre, o ktorý sa v duchu tradície Maltézskeho rádu po celý rok všemožne starajú. Hoci nemohli zhrabať napadané lístie z areálu hospicu či niektorí z dobrovoľníkov vykonávať ani službu na recepcii hospicu alebo pri zomierajúcich pacientoch, predsa len si našli spôsob, ako zadosťučiniť tomuto záväzku.V spolupráci s Diecéznou charitou, Mestom Nitra a Nitrianskym biskupstvom pod záštitou nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka rozbehli už druhý ročník  virtuálneho Maltézskeho punču na podporu Hospicu u Bernadetky, a s pomocou bohuznámych verných sponzorov pre klientov, ktorí trávia snáď posledné Vianoce v pozemskom živote pripútaný  na hospicové lôžka, zabezpečili symbolické darčeky v podobe "Vianočných anjelov milosrdenstva" pre každého jedného pacienta, ktorý takto strávi Vianočné sviatky v Hospici u Bernadetky.A keď sa ich pozemská púť skončí, anjeli zostanú na pamiatku na zosnulého  pozostalým, ako posledný vianočný darček, vyjadrujúci zároveň poslanie Hospicu u Bernadetky, ako aj Maltézskeho rádu - pomáhať chorým a trpiacim. Anjelov zástupcovia centra Maltézskej pomoci v Nitre  odovzdali deň pred Vianocami, aby už na Štedrý večer, vo Svätú noc a na Božie narodenie boli pri pacientoch. Aj oni sú ľudia, aj oni si zaslúžia lásku, súcit a opateru s Božou ochranou a pomocou. Maltézska pomoc Slovensko a jej centrum v Nitre ďakujú sponzorom, ktorých nech Pán Boh za to odmení.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022