Maltézska pomoc Slovensko obdarovala ženy vo väznici v Nitre

TK KBS, tu; ml | 02. 01. 2022 18:10Nitra 2. januára (TK KBS) Dobrovoľníci pôsobiaci v centre Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre už tradične na Vianoce každoročne navštevujú aj Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová, ktorý je určený pre ženy vo výkone trestu odňatia slobody. Keďže kvôli pandemickým opatreniam znovu nebolo možné v tomto roku slúžiť tradičnú svätú omšu na Štedrý deň hromadne, odovzdali dobrovoľníci MPS v Nitre pre odsúdené ženy vopred 350 vianočných balíčkov, ktoré im následne na Štedrý deň rozdal väzenský kaplán Peter Hasara. Dobrovoľníkov MPS pri tejto príležitosti pozdravila a za ich tradičnú charitatívnu aktivitu poďakovala aj riaditeľka väznice Eleonóra Grófová.Viac ako 10 miliónov ľudí na svete je väznených. Maltézsky rád má dlhú tradíciu v práci s väzňami, trestanými osobami a ich rodinami a jeho snahou je zmierňovať ďalekosiahle následky trestu odňatia slobody, akými sú: rodinné vzťahy, mentálne a fyzické zdravie, vyhliadky na nové zamestnanie alebo následné finančné zabezpečenie. V spoločnosti je síce zvýšené povedomie o nutnosti prevýchovy a podpory väzňov počas i po výkone trestu, ale vplyv na ich rodinných príslušníkov, najmä deti sa často prehliada. V duchovnej oblasti je snahou Maltézskeho rádu napomáhať slúženiu eucharistie a iných obradov vo väzniciach, poskytovať väzňom náboženskú literatúru, robiť nábor a školiť dobrovoľníkov pre návštevy väzňov, alebo zlepšovať verejné vnímanie ľudí, ktorí boli alebo sú väznení. Táto služba je obrazom Kristovej služby, ktorý zaobchádzal s každým človekom dôstojne a s rešpektom.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023