Farnosť Sučany získala na Vianoce dar - sochu Pražského Jezuliatka

TK KBS, ppe, ml; pz | 29. 12. 2021 11:55Sučany 29. decembra (TK KBS) Počas polnočnej svätej omše 25. decembra 2021 bola Farnosť Sučany obdarovaná sochou, ktorá predstavuje Pražské Jezuliatko.Farár Pavol Pečko v polnočnej kázni priblížil dejny úcty k Pražskému Jezuliatku a ponúkol svojej farnosti trvalú úctu k Ježišovmu detstvu. Sochu predstavujúcu Pražské Jezuliatko aj spolu s modlitbami umiestnil na bočný oltár vo farskom kostole a v závere svätej omše ju požehnal.Počas vianočného obdobia sa farníci v Sučanoch v závere svätých omší modlili modlitbu Benedikta XVI., ktorú predniesol v chráme Panny Márie Víťaznej v Prahe pri svojej návšteve 26. septembra 2009:„Pane Ježišu, máme ťa pred očami ako dieťa a veríme, že si Boží Syn, ktorý sa stal človekom  skrze Ducha Svätého v lone Panny Márie. Podobne ako v Betleheme aj my, spolu s Máriou a Jozefom, anjelmi a pastiermi, klaniame sa ti a vyznávame, že si náš jediný Spasiteľ.Stal si sa chudobným, aby sme my zbohatli z tvojej chudoby: daj, nech nikdy nezabúdame na chudobných a na tých, ktorí trpia. Ochraňuj naše rodiny, žehnaj všetky deti celého sveta a daj, nech nám vždy vládne láska, ktorú si priniesol, aby robila náš život šťastnejším.Ježišu, dopraj všetkým ľuďom, aby porozumeli posolstvu Božieho narodenia, aby pochopili, že si prišiel darovať celej ľudskej rodine svetlo, radosť a pokoj. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.“TK KBS informoval Pavol Pečko
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024