Vianočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi

TK KBS, RV jb; pz | 25. 12. 2021 12:48Vatikán 25. decembra (RV) Dnes 25. decembra napoludnie sa pápež František prihovoril mestu Rím i celému svetu s vianočným prianím. Oproti minulému roku, keď udeľoval požehnanie Urbi et Orbi z vnútra sály, tentoraz to už bolo ako tradične z loggie na priečelí Baziliky sv. Petra. Vo svojom príhovore dal na prvé miesto nádej, ktorú vtelené Božie Slovo prináša svetu, sužovanému pandémiou a množstvom konfliktov a vojen, aby našiel cestu k dialógu a bratskému zmiereniu. Posolstvo Urbi et Orbi prinášame v plnom znení.Vianočné posolstvo pápeža Františka Urbi et OrbiVatikán, 25. decembra 2021Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce!

Božie Slovo, ktoré stvorilo svet a dáva zmysel dejinám a ceste človeka, sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Objavilo sa ako šepot, ako šum ľahkého vánku, aby naplnilo úžasom srdce každého muža a ženy, ktorí sa otvoria pre tajomstvo.

Slovo sa stalo telom, aby s nami viedlo dialóg. Boh nechce viesť monológ, ale dialóg. Pretože Boh sám, Otec a Syn a Duch Svätý, je dialóg, večné a nekonečné spoločenstvo lásky a života.

Keď Boh prišiel na svet v osobe vteleného Slova, ukázal nám cestu stretnutia a dialógu. Ba sám stelesnil v sebe túto Cestu, aby sme ju mohli poznávať a kráčať po nej s dôverou a nádejou.

Sestry, bratia, „aký by bol svet bez trpezlivého dialógu mnohých veľkodušných ľudí, ktorí udržali pospolu rodiny a spoločenstvá?“ (Fratelli tutti, 198). V tomto čase pandémie si to uvedomujeme ešte viac. Naša schopnosť sociálnych vzťahov je podrobená tvrdej skúške; silnie trend uzatvárať sa, vystačiť si sám, prestať vychádzať, stretávať sa, robiť veci spolu. A aj na medzinárodnej úrovni je tu riziko neochoty k dialógu, riziko, že by nás zložitá kríza viedla voliť si skratky namiesto dlhších ciest dialógu; no jedine tie v skutočnosti vedú k riešeniu konfliktov a k vzájomnému a trvalému osohu.

Vskutku, kým zaznieva vôkol nás a v celom svete zvesť o narodení Spasiteľa, prameňa pravého pokoja, vidíme ešte stále mnoho konfliktov, kríz a protirečení. Zdá sa, akoby nikdy nekončili a takmer si ich už ani nevšímame. Zvykli sme si na ne do takej miery, že nesmierne tragédie sa už dostávajú pod rúško ticha; riskujeme, že nebudeme počuť volanie bolesti a beznádeje toľkých našich bratov a sestier.

Pomyslime na sýrsky národ, ktorý zažíva už viac ako desaťročie vojnu, ktorá spôsobila veľa obetí a nespočítateľné množstvo utečencov. Pozerajme na Irak, ktorý sa stále s námahou usiluje povstať po dlhom konflikte. Počúvajme volanie detí, ktoré sa dvíha z Jemenu, kde sa obrovská tragédia, zabudnutá všetkými, roky odohráva v tichu, vyhasínajúc životy každý deň.

Pamätajme na pokračujúce napätia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ktoré sa vlečú bez riešenia, so stále väčšími sociálnymi a politickými dôsledkami. Nezabúdajme na Betlehem, miesto, kde Ježiš uzrel svetlo a ktoré prežíva náročné časy aj kvôli ekonomickým ťažkostiam spôsobeným pandémiou, ktorá bráni pútnikom prichádzať do Svätej zeme, s negatívnymi dopadmi na život obyvateľstva. Myslime na Libanon, ktorý trpí bezprecedentnou krízou s veľmi znepokojivými ekonomickými a sociálnymi podmienkami.

Ale hľa, vprostred noci, znamenie nádeje! Dnes, „láska, čo hýbe slnkom a inými hviezdami“ (Raj, XXXIII, 145), ako vraví Dante, sa stala telom. Prišiel v ľudskej podobe, stal sa účastným našich drám a zbúral múr našej ľahostajnosti. V chlade noci vystiera svoje rúčky smerom k nám: je vo všetkom odkázaný, no prichádza, aby nám daroval všetko. Od neho si vyprosujme silu otvoriť sa pre dialóg. V tento sviatočný deň ho prosme, aby vzbudil v srdciach všetkých prahnutie po zmierení a bratstve. Na neho sa obráťme s našou vrúcnou prosbou.

Dieťa Ježiš, daruj pokoj a porozumenie Blízkemu východu i celému svetu. Podopieraj tých, čo sa angažujú v humanitárnej pomoci obyvateľstvu prinútenému utekať z vlastnej krajiny; utešuj afganský ľud, ktorý je viac ako štyridsať rokov tvrdo skúšaný konfliktmi, ktoré donútili mnohých opustiť krajinu.

Kráľ národov, pomôž politickým autoritám upokojiť spoločnosti otriasané napätiami a polarizáciou. Podopieraj ľud Mjanmarska, kde netolerancia a násilie zasahujú nezriedka aj kresťanskú komunitu a bohoslužobné miesta, a zatemňujú pokojamilovnú tvár tohto obyvateľstva.

Buď svetlom a oporou pre tých, čo veria a konajú, idúc aj proti prúdu, v prospech stretnutia a dialógu, a nedovoľ, aby sa na Ukrajine šírili metastázy hnisavého konfliktu.

Knieža Pokoja, pomáhaj Etiópii v nájdení cesty zmierenia a pokoja prostredníctvom úprimného stretnutia, ktoré dá na prvé miesto potreby obyvateľstva. Počúvaj volanie obyvateľov regiónu Sahel, ktorí zakusujú násilie medzinárodného terorizmu. Obráť pohľad na národy severoafrických krajín, ktoré sú sužované rozdeleniami, nezamestnanosťou a ekonomickou nerovnosťou; a uľav trápenia toľkých bratov a sestier, ktorí trpia pre vnútorné konflikty v Sudáne a Južnom Sudáne.

Daj nech prevládnu v srdciach národov amerického kontinentu hodnoty solidarity, zmierenia a pokojného spolunažívania, prostredníctvom dialógu, vzájomného rešpektu a uznania práv a kultúrnych hodnôt všetkých ľudských bytostí.

Boží Syn, utešuj obete násilia voči ženám, ktoré sa šíri v tomto čase pandémie. Daj nádej deťom a dospievajúcim, ktorí sa stali terčom šikanovania a zneužívania. Preukáž útechu a blízkosť seniorom, najmä tým najosamelejším. Daruj pokoj a jednotu rodinám, prvotnému miestu výchovy a základu tkaniva spoločnosti.

Boh-s-nami, udeľ zdravie chorým a inšpiruj všetkých ľudí dobrej vôle nachádzať najvhodnejšie riešenia na prekonanie zdravotnej krízy a jej dôsledkov. Učiň srdcia veľkodušnými, aby sa potrebná zdravotná starostlivosť, zvlášť vakcíny, mohli dostať k najnúdznejším národom. Odmeň všetkých tých, ktorí preukazujú pozornosť a obetavosť v starostlivosti o členov rodiny, o chorých a o tých najslabších.

Betlehemské Dieťa, umožni skorý návrat domov mnohým vojnovým zajatcom, civilom i vojakom, z nedávnych konfliktov, a tým, čo sú väznení z politických dôvodov. Nenechaj nás ľahostajnými k dráme migrantov, vysídlencov a utečencov. Ich oči nás prosia, aby sme sa neodvracali na druhú stranu, aby sme nezapierali ľudskosť, ktorá nás spája, aby sme si osvojili ich príbehy a nezabúdali na ich drámy (porov. Príhovor v Prijímacom a identifikačnom centre, Mytiléne, 5. decembra 2021).

Večné Slovo, ktoré si sa stalo telom, urob nás starostlivými o náš spoločný dom, ktorý tiež trpí pre nedbanlivosť, s ktorou k nemu často pristupujeme, a podnieť politické autority nájsť účinné dohody, aby nasledujúce generácie mohli žiť v prostredí, ktoré rešpektuje život.

Drahí bratia a sestry,

toľké sú ťažkosti našej doby, no silnejšia je nádej, pretože „chlapček sa nám narodil“ (Iz 9,5). On je Božie Slovo a stal sa nemluvňaťom, schopným akurát mrnčať a odkázaným vo všetkom. Chcel sa naučiť rozprávať, tak ako každé dieťa, aby sme sa my naučili počúvať Boha, nášho Otca, počúvať sa navzájom a viesť dialóg ako bratia a sestry. Ó, Kriste, narodený pre nás, nauč nás kráčať s tebou po cestách pokoja.Požehnané Vianoce všetkým!(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News, Marek Vaňuš SVD)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024