Cirkvi v Maďarsku vydali spoločné vyhlásenie na podporu manželstva, rodiny a ľudskej dôstojnosti

TK KBS, ts ke, rp; pz | 13. 12. 2021 09:38Maďarsko 13. decembra (TK KBS) V Maďarsku vydali cirkvi a náboženské spoločnosti spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôrazňujú dôležitosť kresťanských a židovských hodnôt pre manželstvo, rodinu a hodnotu ľudskej osoby. V histórii maďarských cirkví doteraz nebolo vydané vyhlásenie s takou širokou účasťou, v Budapešti ho podpísali zástupcovia 14 cirkevných organizácií.Vyhlásenie prinášame v plnom znení:A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gen 1,27f)Tento biblický postoj zdôraznil počas svojej návštevy Budapešti aj pápež František, ktorý potvrdil, že sviatosť manželstva vzniká medzi mužom a ženou. Aj v židovskej tradícii je posvätenie vzťahu ženy a muža skrze manželstvo základom ľudskej dôstojnosti.My, dolupodpísaní zástupcovia katolíckych, protestantských a pravoslávnych cirkví, ako aj židovských komunít, pripravujúc sa na Vianoce a vo svetle sviec Chanuky jednotne reagujeme na v poslednom čase silnejúcu spoločenskú polemiku a opätovne potvrdzujeme dôležitosť židovských a kresťanských hodnôt vo vzťahu k manželstvu, rodine a ľudskej dôstojnosti.V Budapešti, 9. decembra 2021.Maďarská katolícka biskupská konferencia

Maďarská reformovaná cirkev

Maďarská evanjelická cirkev

Maďarská baptistická cirkev

Maďarská turíčna cirkev

Maďarská metodistická cirkev

Srbská pravoslávna eparchia Buda

Maďarský pravoslávny exarchát - Konštantinopolský patriarchát

Bulharská pravoslávna cirkev v Maďarsku

Rumunská pravoslávna cirkev v Maďarsku

Maďarská eparchia Ruskej pravoslávnej cirkvi – Moskovský patriarchát

Maďarská unitariánska cirkev

Združenie židovských obcí v Maďarsku

Zjednotená maďarská židovská komunita
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023