Spoločnosť Ježišova prináša nové - decembrové číslo časopisu Posol

TK KBS, iko, ml; pz | 10. 12. 2021 14:15Bratislava 10. decembra (TK KBS) Vyšlo nové číslo časopisu Posol. Prinášame jeho anotáciu.Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová zamýšľa nad významom a obsahom Adventu. Pripomína ho ako čas očakávania a nádeje. „Ježiš stojí pri dverách a klope. Každý deň,“ uvažuje pápež. Boha predstavuje ako Toho, ktorý kráča po našom boku, aby nás podopieral, aby nám „vlieval odvahu v skúškach a v utrpení“.Ako sa pripravíme na Ježišovo narodenie? V úvodníku s týmto názvom si kňaz Benjamín Kosnáč všíma „deväť postáv Adventu“ a hľadá odpovede na otázku, ako tieto postavy či skupiny postáv prežívali úplne prvý Advent v dejinách. Pozýva nás k dobrej príprave na vianočné sviatky a k radosti z toho najväčšieho, najvzácnejšieho Daru – z narodenia Spasiteľa.V závere Roku svätého Jozefa si môžeme slovami svätého Bernadína Sienského pripomenúť dôležitú úlohu a príťažlivú osobnosť svätého Jozefa, verného živiteľa a strážcu Božieho Syna.V ďalšej časti cyklu Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby sa Katarína M. Tóthová pristavila pri osobnosti blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej (1916 – 1955). Autorka opisuje jej rodné oravské prostredie, štúdiá, prvé pracoviská: nemocnicu v Humennom a v Bratislave. Vyzdvihuje Zdenkinu vrúcnu lásku k Ježišovi Kristovi, o čom svedčí aj pripojená modlitba: Zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.V rubrike Apoštolát modlitby nájdu čitatelia článok Andrey Eliášovej S Dominikovou horlivosťou za spásu duší. Pripomína aj putovanie relikvie zakladateľa rehole dominikánov po Slovensku a jeho  príklad starostlivosti o duše.V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica tentoraz vysvetľuje boj apoštola Pavla proti modlárstvu a pohanským kultom. Zároveň objasňuje opozíciu Apokalypsy svätého Jána voči systému zameranému proti Bohu.Moje nezabudnuteľné Vianoce: pod týmto názvom Anežka Lajčinová rozpráva svoju skúsenosť z mladosti o tom, ako v rodine prežili jednu nevšednú „tichú a svätú noc“ v časoch totalitného režimu. Zároveň oceňuje prístup svojich rodičov: „Som im vďačná, že aj v ťažkých časoch našli spôsob, ako si zachovať vieru a odovzdať ju aj svojim deťom.“Bystrík Mistrík v meditatívnej básni vyslovil Adventné prosby. V očakávaní sviatku Narodenia Pána môžeme aj my prosiť: „Príď k nám, Pane Ježišu, a splň túžbu najvyššiu. Naplň duše pokojom, uč nás správnym postojom...“Celý život „ošetrovala“ svätých – takýto výstižný titulok dala svojmu článku autorka Andrea Eliášová. Je to pútavé svedectvo o nedávno zosnulej poprednej slovenskej reštaurátorke Márii Spoločníkovej. Čitatelia ho nájdu v rubrike pre chorých – V radosti i bolesti.Na jeho dielo – mozaiku Sedembolestnej v kaplnke TV LUX sa denne pozerá množstvo veriacich. Vytvoril si pevný osobný vzťah s Bohom, rád číta Sväté písmo a poklad viery odovzdáva i svojej rodine. Je vnukom gréckokatolíckeho kňaza. V jeho tvorbe prevažujú duchovné témy. A tak možno právom tvrdiť, že Mgr. art. Ľubo Michalko svojím umením chváli  Boha. O jeho životnej, umeleckej i duchovnej ceste a tiež o jeho pomoci kresťanským výtvarníkom sa viac dozviete v článku Milana Hromníka.Eva Steindlová sa delí o svoju skúsenosť – o pekný duchovný zážitok z účasti na svätej omši, ktorú v Šaštíne slúžil v septembri pápež František. Skutočnosť, že našu krajinu poctil svojou až štvordňovou návštevou, vyjadrila slovami: Pán Boh miluje naše malé Slovensko.Mária Gáliková, ktorá vedie občianske združenie Dobrota pre Afriku, približuje zaujímavý projekt Chlieb sv. Jozefa. Vysvetľuje, prečo je práve pestún Pána Ježiša patrónom chudobných roľníkov v Afrike, osobitne v Stredoafrickej republike. Opisuje, ako sa Afričania učia pestovať plodiny, aby neboli odkázaní na dovoz drahých potravín. Ďakuje všetkým dobrodincom zo Slovenska, ktorí nie sú nevšímaví voči biednym.V rubrike Z našich dejín sa možno dočítať z pera pátra Ladislava Csontosa SJ o pozoruhodnom kňazovi Alojzovi Litvovi (1912 – 1998), rodákovi z Mikšovej pri Bytči. Nadaný jezuita zanechal hlbokú stopu v dejinách Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Nechýba úryvok z jeho zachovaných duchovných úvah.Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti zaujímavú knihu Katolícke kostoly na historických pohľadniciach autora Tibora Verzála. Zdôrazňuje jeho dôkladný zberateľský výskum, originálnosť témy, vkusné grafické spracovanie a členenie podľa jednotlivých biskupstiev. Súčasťou knihy sú pohľadnice s fotografiami významných barokových pamiatok.V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa  skúsená autorka Gabriela Spustová prihovára deťom príbehom o Ježišových blahoslavenstvách, ktorý deťom opäť vyrozprávali obľúbené postavičky Vetríček a Kvapôčka. Deti tu nájdu aj motivačné otázky k téme príbehu, rozvíjajúce ich poznanie.Vedeli ste, že blízko miesta v Šaštíne, kde pápež František slúžil nedávno svätú omšu, pribudne vyše šesť metrov vysoký kríž? A viete, koľko kníh je vo Vatikánskej apoštolskej knižnici? O nových kandidátoch na blahorečenie, o Slovenskej katolíckej misii v Bruseli a ďalších zaujímavostiach zo života Cirkvi vo svete sa dočítate v tradičnej  rubrike Letom svetom.V koncoročnom vydaní Posla už tradične nájdete poďakovanie zodpovedného redaktora pátra Jána Ďuricu SJ všetkým dobrodincom, prispievateľom, čitateľom i spolupracovníkom za vytvorenie krásneho duchovného spoločenstva v roku 2021 a za priazeň i v tomto neľahkom čase...Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.jezuiti.skTK KBS informovala Irena Kostolanská
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024