V Košiciach sa stretli členovia synodálneho tímu pre oblasť spoločenského života

TK KBS, mh, rp; pz | 10. 12. 2021 13:12Košice 10. decembra (TK KBS) V Košiciach sa stretli členovia synodálneho (pod)tímu pre oblasť spoločenského života Košickej eparchie. V poradí druhé takéto podujatie otvoril a moderoval Pavol Hric. Po spoločnej modlitbe oboznámil prítomných s priebehom synodálneho procesu a jeho nosnými tézami Michal Hospodár, koordinátor za Košickú eparchiu. Vladyka Cyril Vasiľ sa v príhovore zameral na vzájomný dialóg medzi Cirkvou a spoločnosťou. „Po väčšej kríze viery prichádzala vždy v dejinách odpoveď, ktorá významne napomáha evanjelizácii,“ uviedol. Vyzval prítomných na seba-scitlivenie v pokore ako predpoklad vedenia efektívneho dialógu aj s ľuďmi opačného zmýšľania.Vzťah Cirkvi a občianskej spoločnosti podľa platného právneho poriadku SR stručne predostrela Alena Krunková. Z následnej diskusie vyplynulo, že určité napätie medzi civilnou mocou a predstaviteľmi Božieho kráľovstva tu bolo od vzniku kresťanstva. Otázkou ostáva, ako obidve strany majú nájsť kľúč ku spolupráci pre dobro všetkých. Kresťan je súčasne občanom štátu rešpektujúcim jeho zákony a nariadenia. Ako veriaci má pritom právo prihlásiť sa k ovplyvňovaniu verejného a spoločenského života a brániť hodnoty a záujmy vyplývajúce z viery.   Na záver sa prítomní zhodli, že nie je potrebné prepadnúť strachu a rezignácii z momentálneho vývoja spoločnosti. Naopak, treba vychovávať nových lídrov, ktorí by vedeli brániť a presadzovať kresťanský hodnotový systém vo verejnom priestore. Stretnutie sa ukončilo modlitbou a prianím požehnaných vianočných sviatkov.TK KBS informoval Michal Hospodár
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023