Vrcholí Rok sv. Jozefa a Rožňavská diecéza bude opäť zverená sv. Jozefovi

TK KBS, rd, ml; pz | 07. 12. 2021 12:47Rožňava 7. decembra (TK KBS) Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2021 rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik opäť obnoví zverenie a zasvätenie Rožňavskej diecézy sv. Jozefovi. Stane sa tak pri svätej omši o 18:00 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Svätú omšu bude vysielať v priamom prenose Rádio LUMEN a bude ju možné sledovať aj online (YouTube Facebook).Rok sv. Jozefa bol milostivým rokom, kedy sme mohli s osobným úsilím, ale aj prostredníctvom mnohých podnetov cez publikácie, homílie či články hlbšie vniknúť do obdivuhodnej osobnosti velikána vo svätosti – sv. Jozefa. V Rožňavskej diecéze dával biskup Stolárik zvlášť počas tohto roka dôraz na stredy, kedy je deň sv. Jozefa, pripomínal možnosť získavania odpustkov, ktoré nám Cirkev umožnila získať rozhodnutím Svätého Otca Františka, ktorému ďakujeme za dar tohto Roka. Počas Roka tiež často hovoril vo svojich príhovoroch o sv. Jozefovi, písal články o sv. Jozefovi, ktoré boli uverejňované v časopise Duchovný pastier, následne aj na webstránke diecézy a vysielané aj prostredníctvom Rádia LUMEN.Po skončení Roka sv. Jozefa určite nekončí úcta, láska k tomuto svätcovi. Po opätovnom zverení a zasvätení sa tomuto svätcovi, ktoré bude v deň ukončenia Roka sv. Jozefa, by to malo byť potvrdenie, že chceme naďalej prežívať svoj život pod ochranou sv. Jozefa a jeho manželky Panny Márie. Oni nás bezpečne vedú k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý im určite neodmietne nič, o čo ho prosia pre nás, aby sme dosiahli večnú spásu. Ochraňujú nás, prosia za nás, pomáhajú nám, ale sú zároveň vzorom, ako žiť, aké postoje zaujímať v živote, zvlášť v podstatných oblastiach nášho života. Sú pre nás jedinečným príkladom v pozornosti na Božiu vôľu, v pohotovosti jej prijímania a realizácie Božích plánov, píše Rožňavská diecéza.Od zasvätenia diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (14. 10. 2017) Rožňavská diecéza každý rok obnovuje v diecéze svoje zasvätenie sa jej Srdcu 8. decembra, keď slávime jej Nepoškvrnené počatie. Tento rok 8. decembra je v popredí zverenie sa a zasvätenie sv. Jozefovi, pri ktorom bude určite prítomná aj Panna Mária a po „boku“ sv. Jozefa prijme toto odovzdanie sa sv. Jozefovi, aby spolu s ním nás dennodenne sprevádzala našim životom. „Určite však prijme aj súkromné obnovenie zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré je možné robiť aj každý deň napr. otcom biskupom odporúčaným jednoduchým spôsobom: 3x Zdravas Mária..., modlitba Pod tvoju ochranu a modlitbou: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, aj za tých ktorí sa k tebe neutiekajú.“ S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom, aby sme už počas svojho života na zemi boli neustále v láskyplnom objatí Svätej Rodiny,“ uvádza diecéza.Zdroj: Rožňavská diecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024