O čom píše najnovšie číslo teologického mesačníka Duchovný pastier

TK KBS, dd, ml; pz | 07. 12. 2021 09:30Bratislava 7. decembra (TK KBS) O čom píše Duchovný pastier v decembri 2021? Prinášame jeho anotáciu, ktorú spracoval šéfredaktor Daniel Dian.Duchovny, pastier, december, titulkaDecember mesiac hodnotenia  je názov úvodníka šéfredaktora periodika Daniela Diana. Koniec roka 2021 sa blíži závratnou rýchlosťou a znovu je čas na bilancovanie so základnou otázkou: Aký bol ten rok 2021? Odpovieme veľmi jednoducho: Veľmi ťažký, lebo mor 21 storočia nás neprestal sužovať ani v tomto roku. Prežili sme azda najťažšie Veľkonočné sviatky, aké azda neboli ani počas oboch svetových vojen. Zatvorené kostoly nám v plnej miere ukázali, aké je ťažké žiť bez Boha. Preto je nutné každý okamih naplno využiť, aby sme ho nepremrhali a využiť všetko na to, aby sme napriek všetkému svoju vieru obnovili.Napriek tej ťažkej skúške, Boh nám doprial aj príležitosť k hlbokému nádychu cez prítomnosť Petra našich dní medzi nami v dňoch 12. až 15. septembra. Bol to čas veľkej milosti, čas vzbudzovania nádeje do ďalších dní, v ktorých nevieme čo nás čaká. Preto ako poďakovanie a zároveň pripomenutie týchto okamihov je báseň od Štefana Kováča Adamova Deväť zastavení vzácneho pútnika.V pravidelnej rubrike VÝROČIA dvojica autorov Jozef  Krištof a Daniel Dian venujú pozornosť slovenskému bardovi Jozefovi Ignácovi Bajzovi, významnému evanjelickému priekopníkovi ekumenizmu biskupovi Júliusovi Filovi st., ako aj životnému jubileu Jorche Mariovi Bergoliovi  - pápežovi Františkovi. DUCHOVNÝ ŽIVOT je rubrika, ktorú napĺňa pravidelne Dominik Pavol CM a teraz príspevku dal názov Hlas, ktorý volá po zmene. Od februára až doteraz v rubrike  ROK SVÄTÉHO JOZEFA sa nám všetkým prihováral rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik a v závere toho roka akoby podával sumár života a náuky sv. Jozefa:  Sv. Jozef nás učí ako v pokore prijímať Božiu vôľu a ako milovať Ježiša a Máriu.Aktuálne v ROKu RODINY Patrik Maturkanič CFSsS nám ponúka úvahu: Rodina 21. století ve znamení charismatu Svaté rodiny z pohledu kněze, působícího v duchovní službě. Otázka hodnoty človeka je dnes veľmi aktuálna otázka, najmä v prežívanom období ťažkej skúšky ľudstva, keď ľudia akoby stratili zmysel pre splipatričnosť, rozdeľujú ich názory na riešenie pandemického problému a vedie ich až ku krajnej agresivite. Pritom zabúdajú, že vždy oproti ním stojí človek, ktorý má svoju hodnotu ako dar od Boha. V rubrike SOCIÁLNA NÁUKA CIRKVI NA STRÁNKACH DUCHOVNÉHO PASTIERA Tomáš Pavlík nám odhaľuje myslenie jedného z tých, ktorí sa otázke dôdtojnosti človeka venovali a venujú:  Dôstojnosť človeka prítomná v myslení C.S. Lewisa.HOMÍLIE v decembrovom čísle nášho periodika ukončujú liturgické Vianočné obdobie: slávnosť Zjavenia Pána a Nedeľa Krstu Pána. Samozrejme nechýba ani kompletný obsah Duchovného pastiera za rok 2021. Rubrika NOVÉ KNIHY – RECENZIE obsahuje predstavenie dvoch kníh, ktoré celkom iste majú svoje miesto v našich knižniciach: Daniel Dian predstavuje knihu od Jozefa M. Rydla: Kresťanská filozofia dejín a Matúš Marcinčín nám približuje básnickú zbierku Karola Strmeňa Preblahoslavená.„Všetkým našim čitateľom ďakujeme za priazeň, ktorú nám prejavili, našim prispievateľom aj za nich vyjadrujeme vďačnosť, že sa s nami delia o svoje vedomosti a rozširujú náš duchovný obzor a prajeme im i nám milostiplné prežitie sviatkov Narodenia Pána ako aj požehnaný milostiplný nový rok 2022,“ napísal šéfredaktor Duchovného pastiera Daniel Dian.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022