Múzeum v Trnave predstaví neznámu omšu Mikuláša S. Trnavského

TK KBS, tasr, ml; pz | 03. 12. 2021 09:01Trnava 3. decembra (TK KBS) S doteraz neznámou omšou hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského Missasolemnis (Tirnaviensis) in C sa bude môcť čoskoro zoznámiť široká verejnosť. Západoslovenské múzeum v Trnave (ZsM) ako správca pozostalosti vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia umožnilo skladateľke Oľge Kroupovej dopracovanie inštrumentácie. Informovala o tom Lucia Duchoňová zo ZsM. Projekt je venovaný 140. výročiu narodenia skladateľa.„V budúcom roku je v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom plánovaná realizácia koncertu, ambíciou je sprostredkovať umelecký zážitok širokému  spektru poslucháčov,“ uviedla Duchoňová.Schneider Trnavský začal s komponovaním diela ešte v roku 1899, priebežne sa k nemu vracal až do roku 1930 a neskôr mu priradil opusové č. 1. „Inštrumentácia je však vyhotovená iba v časti Kyrie a začiatku Gloria. Z toho dôvodu odporúčala muzikologička a znalkyňa Schneiderovho diela Edita Bugalová, ktorá je zároveň odbornou garantkou projektu s názvom Neznáma omša M. Schneidera Trnavského, siahnuť po tomto diele s cieľom perspektívne ho naštudovať a uviesť. V pozostalosti sa nachádza viacero záznamov v rôznych signatúrach, čo vyžadovalo absolvovať výskumnú etapu,“ uviedla Duchoňová.Projekt ZsM má podľa jej vyjadrenia nesporný prínos vo vedecko-výskumnej i v umeleckej oblasti. „Posunie úroveň poznania kompozičnej práce skladateľa, vývoj jeho myslenia v priebehu troch desaťročí a zároveň obohatí portfólio poznania hudobnej tvorby slovenských skladateľov prvej polovice 20. storočia,“ upozornila. Upravený náhľad časti partitúry omše bude sprístupnený v notografickom prepise vo formáte PDF na webovej stránke múzea. Súčasťou prezentácie budú aj informácie o autorovi a skúmanom pramennom materiáli, procese jeho kompletizácie aj priebehu spracovania inštrumentácie (Zdroj: TASR).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022