COMECE víta stiahnutie usmernení EK o inkluzívnej komunikácii

TK KBS, com, mmi, ml; pz | 30. 11. 2021 17:15Brusel 30. novembra (TK KBS) Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) zareagovala na usmernenia Európskej komisie o inkluzívnom jazyku „Rešpektovanie rozmanitosti nemôže viesť k vytláčaniu náboženstva z verejného diskurzu“.  COMECE víta stiahnutie interných usmernení Európskej komisie o inkluzívnej komunikácii v utorok 30. novembra 2021. Návrh textu obsahoval niekoľko terminologických odporúčaní pre zamestnancov tejto inštitúcie EÚ, ako viesť inkluzívnejšiu internú a externú komunikáciu.Hoci rešpektujeme právo Európskej komisie na modelovanie svojej písomnej a ústnej komunikácie a vážime si význam rovnosti a nediskriminácie, nemôžeme sa ubrániť dojmu, že niektoré pasáže navrhovaného dokumentu charakterizovala protináboženská zaujatosť.Návrh usmernení napríklad odrádzal zamestnancov Európskej komisie od toho, aby sa vo svojej komunikácii odvolávali na „vianočné“ sviatky, na výraz „kresťanské mená“ alebo na mená, ktoré sú typické len pre jedno náboženstvo.Predseda COMECE Jean-Claude Hollerich SJ, uviedol: „Neutralita nemôže znamenať odsúvanie náboženstva do súkromnej sféry. Vianoce sú nielen súčasťou európskych náboženských tradícií, ale aj európskej reality. Rešpektovanie náboženskej rozmanitosti nemôže viesť k paradoxnému následku, ktorým je vytláčanie náboženského prvku z verejného diskurzu“. Predseda COMECE tiež zdôraznil, že „Katolícka cirkev v EÚ síce plne podporuje rovnosť a boj proti diskriminácii, ale zároveň je jasné, že tieto dva ciele nemôžu viesť k deformáciám alebo autocenzúre. Oceniteľný predpoklad inklúzie by nemal spôsobiť opačný efekt vylúčenia“.COMECE vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že táto okolnosť mohla poškodiť obraz inštitúcií EÚ a podporu európskeho projektu v členských štátoch.  Dúfame, že revidovaná verzia dokumentu zohľadní tieto obavy.  -

Preložil: Marek Mišák
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024