Nová komunitná záhrada pri farskom kostole v Kláštore pod Znievom

TK KBS, kzv, ml; pz | 29. 11. 2021 14:46Kláštor pod Znievom 29. novembra (TK KBS) V areáli farského kostola v Kláštore pod Znievom bola založená komunitná záhrada, ktorá do seba začlenila pôvodnú historickú zeleň, podporenú novou výsadbou tvorenou tradičnými lokálnymi druhmi. Založenie záhrady nadviazalo na komplexnú rekonštrukciu kostola sv. Mikuláša, ktorá výrazne poznačila jeho bezprostredné okolie.Bolo potrebné upraviť odtokové pomery, vyspádovanie terénu, doriešiť bezbariérové komunikácie a rešpektovať koreňový systém jestvujúcich starých stromov. Už v roku 2020 boli vybudované chodníky a oporné múriky, avšak chýbala záhradnícka úprava areálu. Táto bola navrhnutá a realizovaná v spolupráci zo záhradníctvom Uher z Martina na jar v roku 2021.Dominantou záhrady sa stali štyri viac ako storočné stromy, zachované v západnej časti areálu, na ktoré nadviazali rozsiahle trávnaté plochy doplnené trvalkovými záhonmi. Sortiment vysadených kríkov a kvetov replikuje tradičné druhové zloženie vidieckych predzáhradiek – orgovány, hortenzie, rudbékie, floxy, pivónie, ľaliovky, tulipány či narcisy. Časť sadeníc bola zozbieraná od miestnych darcov, realizácia tak získala ďalší, komunitný rozmer. Pri vstupe do záhrady bola v náväznosti na aktivity OZ Skutočné obete zasadená lipa, ktorá má pripomínať obede ochorenia Covid 19 a tesne vedľa nej  lavička pripomínajúca pôsobenie miestneho kňaza, pána profesora Jozefa Valka.Záhrada je a bude prístupná bez obmedzení a bude slúžiť všetkým obyvateľom obce, turistom a návštevníkom. Projekt realizovalo OZ Priatelia Znieva a Farský úrad v Kláštore pod Znievom vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja, informovala Kristína Zvedelová.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023