Očakávame Pánov príchod v striedmosti a modlitbe, píše arcibiskup Zvolenský

TK KBS, rlu, szv, ml; pz | 29. 11. 2021 11:47Bratislava 29. novembra (TK KBS) Sme pozvaní k striedmosti a modlitbe. V nedeľnom zamyslení na začiatku adventného obdoba to napísal pre Rádio LUMEN Mons. Stanislav Zvolenský. Bratislavský arcibiskup a metropolita to uviedol v nedeľnom zamyslení na Prvú adventnú nedeľu.„Začíname adventné obdobie. Slovo "advent" znamená "príchod" alebo "prítomnosť". V časoch Pána Ježiša sa týmto slovom označoval príchod cisára alebo kráľa do určitej provincie. Kresťania si zvykli používať slovo "advent", aby vyjadrili skutočnosť Božieho príchodu, Božej prítomnosti vo svete, čiže chceli tým vyjadriť tajomstvo, ktoré je prítomné v celom vesmíre a počas celých ľudských dejín, ale ktoré má svoje dva vrcholné momenty, ktorými sú prvý a druhý príchod Ježiša Krista,“ píše arcibiskup Zvolenský.Pokračuje, že „Pánov príchod pokračuje, nie je ukončený, lebo celý svet má byť preniknutý jeho prítomnosťou. Tento stály príchod Pána ohlasuje evanjelium a vyzýva nás stále k spolupráci. Cirkev, spoločenstvo veriacich bratov a sestier, v spoločenstve so svojím Pánom spolupracuje na Pánovom príchode do sveta ľudí, do sveta tých, ktorí sa pre neho otvoria. Otvorením sa ľudského srdca pre Pána sa začína už aj Pánov príchod v sláve. A práve na to nás upozorňuje Božie slovo na 1. adventnú nedeľu, keď nám ukazuje, ako máme žiť, aby sme boli pripravení na Pánov príchod,“ uviedol ďalej predseda KBS.V čase adventu sme podľa arcibiskupa pozvaní „k striedmosti a modlitbe“. „A apoštol Pavol pripája výzvu: „Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým […]“, nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bezúhonní a svätí, keď príde náš Pán (porov. 1Sol 3,12-13). Uprostred dramatických udalostí vo svete a spoločnosti, alebo uprostred púšte ľahostajnosti a praktického materializmu, kresťania prijímajú od Boha spásu a svedčia o nej spôsobom života, ktorým sa líšia od ostatných. Naše svedectvo má spočívať v odlišnom spôsobe živote a náš odlišný spôsob života má byť zreteľný ako mesto postavené na návrší (porov. Mt 5,14),“ pripomenul arcibiskup Zvolenský.„Spoločenstvo veriacich, teda my všetci, ktorí do tohto spoločenstva patríme, máme byť znamením Božej lásky, Božej spravodlivosti, ktorá je už prítomná a účinná v dejinách, lebo Božia láska a spravodlivosť prišla k nám v našom Pánovi. Ale zároveň si uvedomujeme, že Pánov príchod sa ešte neuskutočnil naplno a práve kvôli tomu je potrebné, aby sme ho vždy znova očakávali, aby sme o Pánov príchod prosili, hľadali Pánov príchod a o jeho prítomnosť s nami sa usilovali s trpezlivosťou a odvahou aj v nasledujúcom adventnom období,“ dodal v zamyslení pre Rádio LUMEN Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita a predseda KBS. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024