Otázky spojené s lockdownom od 25. novembra 2021

TK KBS, KBS, mk, mk | 25. 11. 2021 18:42Bratislava 25. novembra (TK KBS) Vzhľadom na situáciu plošného lockdownu pokúsime sa na tomto mieste priniesť odpovede a vysvetlenia, ktoré sa týkajú života veriacich Katolíckej cirkvi na Slovensku. Je počas lockdownu možné verejné slávenie bohoslužieb?Nie. Kňazi môžu sláviť sväté omše buď súkromne, bez účasti veriacich, alebo ich streamovať cez internet, na čo je možné mať nevyhnutnú asistenciu na slávenie liturgie (napr. kostolník, lektor, atď.) a zabezpečenie prenosu (napr. technik, kameraman). Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, nesmie táto nevyhnutná asistencia presiahnuť 6 osôb.Je počas lockdownu možné veriaceho vyspovedať a podať mu sväté prijímanie mimo svätej omše?Áno. Avšak len individuálne, teda po osobnom dohovore kňaza s veriacim.Je počas lockdownu možné sláviť obrady krstu a sobáša?Áno. Ale s maximálnym počtom 6 účastníkov.Čo platí pre pohrebné obrady?Tie sú bez kapacitného obmedzenia, ale za dodržania prísnych protiepidemických opatrení. Aké všeobecné opatrenia sa vzťahujú na bohoslužby a na obrady sobášu, krstu a pohrebu?- dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu- zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou- v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku- zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovaťAké sú teraz platné všeobecné podmienky pre organizáciu hromadných podujatí?- vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu- umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia- povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť- zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov- často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov- hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami- zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerovAktuálne platnú vyhlášku UVZ možno nájsť na TOMTO LINKU.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024